forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Rozpoczęcie budowy lub wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części bez uzyskania wymaganych prawem pozwoleń/zgłoszeń lub pomimo sprzeciwu organów administracji stanowi przestępstwo z art. 90 ustawy Prawo Budowlane określane jest jako samowola budowlana. Ten typ przestępstwa został określony w ustawie Prawo Budowlane.

 

Art. 90 ustawy prawa budowlanego ma następujące brzmienie: „Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Wypadki, w których wykonanie robót budowlanych wyczerpuje znamiona typu czynu zabronionego określonego w art. 90 prawa budowlanego określają, wymienione w tym przepisie, inne przepisy prawa budowlanego, a konkretnie art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

 

Mając na względzie w/w odesłania do innych przepisów ustawy Prawo Budowlane można wymienić jakie inne zachowania podlegają odpowiedzialności za przestępstwo z art. 90 w/w ustawy:

 

  • wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego bez pozwolenia, zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu właściwego organu,

  • wykonywanie robót budowlanych w sposób, który może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrażających środowisku,

  • w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub w przepisach.

 

Wskazać należy, iż do kręgu podmiotów podlegających odpowiedzialności za przestępstwo z art. 90 ustawy Prawo Budowlane należy nie tylko inwestor, który zrealizował samowolę budowlaną, a następnie organ nadzoru budowlanego nakazał mu rozbiórkę obiektu, ale również podmiot, któremu z sukcesem udało się przejść procedurę legalizacyjną.

 

Warto wskazać, iż odpowiedzialność karna za przestępstwo z art. 90 ustawy Prawo Budowlane jest niezależna od postępowania administracyjnego związanego z samowolą budowlaną.

 

Powyższe oznacza, iż nawet pozytywne zalegalizowanie obiektu wybudowanego w ramach samowoli budowlanej nie wyłącza odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 90 ustawy Prawo Budowlane. Warto w tym miejscu przytoczyć aktualną tezę wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2013 r., sygn. Akt IV KK 390/12: Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego, wydana na podstawie art. 49 ust. 4 p.b. (decyzja legalizacyjna) nie znosi odpowiedzialności karnej za występek określony w art. 90 prawa budowlanego”.

 

Tym samym zalegalizowanie obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego prawem pozwolenia nie wyłącza odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 90 ustawy Prawo Budowlane.

 

22 listopada 2018

Przestępstwo samowoli budowlanej z art. 90 ustawy Prawo Budowlane

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI