PRZESTĘPSTWA SKARBOWE

22 czerwca 2018
W poprzednim artykule została opisana odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo skarbowe (art. 24 par. 1 k.k.s.). Tym razem opiszę w jakich sytuacjach dochodzi do wyegzekwowania tej
22 czerwca 2018
W tym artykule opiszę kolejną instytucję wprowadzoną do kodeksu karnego skarbowego, która nie jest znana prawu karnemu powszechnemu. Chodzi o odpowiedzialność posiłkową za orzeczoną karę
22 czerwca 2018
W tym artykule postaram się wyjaśnić mechanizm działania tzw. karuzeli podatkowej. Jest to najpoważniejsze przestępstwo skarbowe, które generuje największe straty w budżecie państwa. Firmy, które
22 czerwca 2018
Celem tego artykułu jest przybliżenie jednego z najczęściej popełnianych przestępstw skarbowych, którym jest przestępstwo uchylania się od opodatkowania z art. 54 k.k.s. Przypominam, że o
21 czerwca 2018
Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie, w jaki sposób złożyć skuteczną korektę deklaracji podatkowej.   Przesłankami zastosowania tej instytucji są:   złożenie korekty deklaracji w przewidzianym ustawą terminie;
20 czerwca 2018
W poprzednich artykułach opisywałem znane prawu karnemu skarbowemu instytucje, których prawidłowe zastosowanie pozwala na uniknięcie wyroku skazującego, nawet w przypadku popełnienia czynu zabronionego. Było to
19 czerwca 2018
Przestępstwa skarbowe, podobnie jak „zwykłe” przestępstwa ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego w ustawie czasu sprawcy przestępstwa skarbowego nie można ścigać ani skazać.
19 czerwca 2018
Jeśli zostaniesz skazany za przestępstwo skarbowe, to zostanie to odnotowane w twojej karcie karnej. W świetle przepisów, skazanie za przestępstwo skarbowe jest równoznaczne ze skazaniem
19 czerwca 2018
W prawie karnym skarbowym odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe, na podstawie art. 9 § 3 k.k.s. może ponieść osoba, która jedynie zajmowała się finansami pewnej osoby
19 czerwca 2018
Z mojej praktyki zawodowej wynika, że najczęstszą karą orzekaną przez Sądy rozpatrujące sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest kara grzywny. Jeśli chodzi o grzywnę

PORADNIK ADWOKATA

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI