SPRAWA O ROZWÓD

11 marca 2019
Wskazać należy, że powszechną praktyką jest zmiana nazwiska przez jednego z małżonków po zawarciu związku małżeńskiego. W przeważającej części dotyczy to kobiet, które bądź zastępują
11 marca 2019
Nierzadko postępowanie o rozwód trwa kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Upływ czasu powoduje, iż strony postępowania zmieniają swoje dotychczasowe stanowiska i pragną modyfikować swe żądania.
11 marca 2019
Przyznam, że zadawane przez czytelników poradnika pytania bardzo często stanowią dla mnie inspirację do tworzenia nowych artykułów. Tak było również tym razem. Z zapytaniem zwróciła
11 marca 2019
Zgodnie z art. 58 § 1 i § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma obowiązek orzec w wyroku kończącym postępowanie
11 marca 2019
W wyroku orzekającym rozwód Sąd ma obowiązek orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania. Niniejsza powinność wynika z art. 58 § 1 i
11 marca 2019
Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają
08 marca 2019
W myśl art. 58 § 1 i § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma obowiązek orzec w wyroku kończącym postępowanie
08 marca 2019
Zgodnie z art. 58 § 1 i § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad
08 marca 2019
Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności
08 marca 2019
Inspirację do napisania niniejszego artykułu stanowiło następujące pytanie czytelniczki poradnika Michaliny M.: „Drodzy Państwo. Chciałabym prosić o pomoc w kwestii prawa rozwodowego. Otóż, zdecydowałam się

PORADNIK ADWOKATA

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI