forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Jak wynika z art. 56 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

 

Powyższa norma prawna statuuje tzw. negatywne przesłanki orzeczenia przez Sąd rozwodu małżonków, których zaistnienie uniemożliwia rozwiązanie małżeństwa pomimo występowania przesłanek pozytywnych, to znaczy trwałego i zupełnego rozkładu pożycia Stron postępowania. Jedną z niniejszych przesłanek stanowi sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem małoletnich dzieci małżonków.

 

Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma zatem obowiązek rozważenia czy orzeczenie rozwodu będzie sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci, w tym celu powinien zwracać uwagę na następujące kwestie:

 

  • czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi z dziećmi tego z małżonków, przy którym dzieci nie pozostaną, w stopniu mogącym ujemnie wpłynąć na wykonywanie jego obowiązków rodzicielskich;
  • czy istniejący stan faktyczny pozwala na rozwód, a tym samym na rozstrzygnięcie o sytuacji dzieci w sposób zapewniający zaspokojenie ich potrzeb materialnych i moralnych co najmniej w takim zakresie, w jakim potrzeby te zaspokajane są obecnie;
  • wiek dzieci;
  • dotychczasowe stosunki dzieci z rodzicami;
  • stan zdrowia dzieci;
  • stopień wrażliwości małoletnich.

 

Jednakże, czy w kontekście rozważań Sądu w tym zakresie bez znaczenia pozostaje stan relacji i napięcia pomiędzy małżonkami? Czy przedłużający się konflikt małżonków jest bez znaczenia dla oceny zaistnienia przesłanki negatywnej rozwodu to jest sprzeczności rozwiązania małżeństwa z dobrem małoletnich dzieci Stron postępowania?

 

Udzielając odpowiedzi w tym zakresie, należy przytoczyć dwa orzeczenia Sądu Najwyższego. Po pierwsze, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 18 marca 1968 roku wydaną w sprawie o sygn. akt III CZP 70/66: „(…) nie należy (…) także tracić z pola widzenia sytuacji, w których istniejący między małżonkami stan napięcia wpływa tak niekorzystnie na warunki życiowe dzieci, że wzgląd na ich dobro nie mógłby uzasadniać odmowy rozwodu (…)”. Z kolei, wedle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 05 listopada 1999 roku wydanego w sprawie o sygn. akt III CKN 799/99: „(…) przedłużający się konflikt małżonków jest dla ich dzieci przeżyciem negatywnym, godzącym w poczucie stabilności, co wyklucza odmowę orzeczenia rozwodu ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci (…)”.

 

Co to oznacza?

 

Zważywszy na powyższe, Sąd rozpoznający sprawę o rozwód dokonując oceny zaistnienia przesłanki negatywnej, jaką jest sprzeczność z dobrem małoletnich dzieci, ma obowiązek porównania sytuacji dzieci przed orzeczeniem rozwodu i po ewentualnym rozwiązaniu małżeństwa. Jeżeli zebrany w sprawie materiał dowodowy w sposób jednoznaczny wskazuje, że konflikt małżonków godzi w poczucie stabilności dzieci, wpływa w sposób negatywny na rozwój małoletnich, co w konsekwencji grozi demoralizacją dzieci i stanowi zagrożenie ich wychowania, nie można w takim przypadku mówić o naruszeniu przez orzeczenie rozwodu dobra dzieci, tym samym, wówczas dobro małoletnich dzieci małżonków nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu przez Sąd rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

04 marca 2019

Przedłużający się konflikt małżonków a sprzeczność rozwodu z dobrem dzieci Stron postępowania

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI