forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Na wstępie niniejszego artykułu wyjaśnię na czym polega przedawnienie roszczeń.

 

W kontekście gwarancji udzielonej przez wykonawcę Inwestorowi na wykonane roboty budowlane, przedawnienie ulega na tym, iż po jego upływie Inwestor pozbawiony będzie możliwości przymusowej realizacji roszczenia względem Wykonawcy. Ten ostatni może oczywiści takie roszczenia uznać, jednak będzie to zależne tylko od jego dobrej woli.

 

Nawet jeżeli Inwestor pozwie Wykonawcę do sądu to wykonawca wygra proces, jeżeli się powoła na zarzut przedawnienia.

 

Terminy przedawnienia roszczeń gwarancyjnych dotyczących umowy o roboty budowlane nie wskazują żadnego szczególnego okresu przedawnienia, tym samym zastosowanie znajdą ogólne terminy przedawniania wskazane w art., 117 i nast. Kodeksu cywilnego. Aktualnie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o roboty budowlane nie wskazują żadnego szczególnego okresu przedawnienia. W tej sytuacji, zastosowanie mają ogólne terminy przedawnienia z art. 117 i następne kodeksu cywilnego. Terminy te wynoszą:

  • 3 lata w przypadku umowy o roboty budowlane zawieranej pomiędzy przedsiębiorcami np. budowy osiedla przez Dewelopera,

  • 10 lat w razie gdy Inwestor nie prowadzi działalności gospodarczej czyli np. w sytuacji budowy domu jednorodzinnego na własne cele,

 

Podsumowując wskazać należy, iż Inwestor chcący skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej mu na wykonane roboty budowlane musi zmieścić się w terminach ustawowych, jeżeli chce aby wykonawca dokonał napraw. Doprowadzenie do przedawnienia w/w roszczeń będzie miało ten skutek, iż stwierdzone wady obiektu budowlanego będzie trzeba wykonać na własny koszt. Powyższe ma tym większe znaczenie w przypadku Inwestora prowadzącego działalność gospodarczą, gdyż terminy przedawnienia wynoszą tutaj jedynie 3 lata.

26 listopada 2018

Przedawnienie roszczeń z tytułu gwarancji udzielonej na wykonane roboty budowlane

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI