forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, bezpłatne porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu.   Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w.   Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki przedawnienia roszczeń odszkodowawczych przeciwko projektantowi, który błędnie sporządził projekt budowlany.

 

W umowie o prace projektowe, projektant zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła (projektu), a zamawiający (inwestor) do zapłaty wynagrodzenia.

 

Umowa o prace projektowe, nazywanej również umową o wykonanie projektu architektonicznego, nie został poświęcony żaden rozdział bądź artykuł w kodeksie cywilnym. Dlatego w przypadku takiej umowy zastosowanie znajdują przepisy dotyczące umowy o dzieło i terminy przedawnień tam wskazane. Zgodnie z art.. 646 k.c. roszczenie wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła.

 

Norma art. 646 odnosi się do roszczeń obu stron umowy o dzieło – a więc do projektanta, jak i zamawiającego projekt, którym zazwyczaj jest Inwestor. Dotyczy to co do zasady również roszczeń odszkodowawczych, których źródłem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez którąkolwiek ze stron. Zgodnie z tezą wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 października 2004 r., I ACa 628/04, „Hipoteza normy art. 646 k.c. obejmuje także roszczenia odszkodowawcze, których źródłem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania”. Roszczenia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dzieła podlegają natomiast, przez odesłanie w art. 638 § 1, terminom zawitym i terminom przedawnienia określonym w przepisach dotyczących sprzedaży.

 

Podsumowując, należy wskazać, iż termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych przeciwko projektantowi wynosi 2 lata i jest liczony od dnia oddania dzieła.

08 listopada 2018

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych przeciwko projektantowi, który błędnie sporządził projekt budowlany

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

KRAKÓW

 

Kancelaria Adwokacka w Krakowie
ul. ks.bp. W. Bandurskiego 66 lok.5

31-515 Kraków 
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI

ŁÓDŹ

 

Kancelaria Adwokacka w Łodzi
ul. Sienkiewicza 59

90-009 Łódź
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549