forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Jak zostało już wskazane w artykule: Jakie są terminy przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi, co do zasady termin przedawnienia roszczeń z tytułu zakażenia szpitalnego ustalany będzie w oparciu o przepis art. 442¹ k.c.

 

W świetle powołanego artykułu podstawowy termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu zakażenia szpitalnego wynosi 3 lata, licząc od dnia, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej za jej powstanie, jednakże nie więcej niż 10 lat, od momentu, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

 

Wskazana reguła obliczania terminu przedawnienia nie ma jednak zastosowania w stosunku do osób małoletnich (tj. osób, które nie ukończyły 18 roku życia).

 

Kodeks cywilny określa bowiem termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych dla małoletnich poszkodowanych w sposób szczególny, o czym świadczy treść art. 442¹ § 4 k.c., zgodnie z którym: "Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności".

 

Dla przykładu:

10 - letni Adam, ur. 1 lipca 2006 r., w dniu 5 stycznia 2016 r. przeszedł operację przepukliny, w trakcie której został zarażony gronkowcem złocistym. Mając na uwadze, fakt, że Adam uzyska pełnoletność w dniu 1 lipca 2024 r., przedawnienie jego roszczenia o odszkodowanie z tytułu zakażenia nie może skończyć się wcześniej, niż z upływem 1 lipca 2026 r.

 

Regulacja dotycząca przedawnienia roszczeń małoletnich poszkodowanych, znajduje swoje uzasadnienie w fakcie, iż małoletni nie mogą samodzielnie wykonywać swoich uprawień wynikających z poniesionej przez nich szkody, a reprezentujący ich przedstawiciele ustawowi – co do zasady rodzice – nie zawsze chcą lub potrafią wystąpić z powództwem cywilnym przeciwko zobowiązanemu do naprawienia szkody podmiotowi.

 

12 stycznia 2018

Przedawnienie roszczeń z tytułu zakażenia pacjenta przysługujących osobie małoletniej

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI