forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Przestępstwa skarbowe, podobnie jak „zwykłe” przestępstwa ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego w ustawie czasu sprawcy przestępstwa skarbowego nie można ścigać ani skazać.

 

Kodeks karny skarbowy, w art. 44 § 1 k.k.s przewiduje dwa podstawowe terminy przedawnienia karalności za przestępstwa skarbowe:

 

  • 10 lat - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

  • 5 lat - czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat.

 

Jeśli upłynął powyższy okres, to nie można wszcząć postępowania przeciwko sprawcy. Jeśli natomiast postępowanie zostało przed upływem tych 10 lub 5 lat wszczęte, to okres przedawnienia zostaje wydłużony odpowiednio o 10 lub 5 lat.

 

Dla przykładu, jeśli 30 lipca 2009 roku Jan Kowalski popełnił przestępstwo skarbowe zagrożone tylko karą grzywny, to jego karalność przedawnia się w 30 lipca 2014 roku. Jeśli natomiast przed tą datą, np. w 30 listopada 2013 roku zostanie wszczęte przeciwko Janowi Kowalskiemu postępowanie karne, to okres przedawnienia zostanie przedłużony o 5 lat licząc od 30 lipca 2013 roku, a więc do 30 lipca 2019 roku.

 

Zdecydowana większość przestępstw skarbowych przedawnia się po 5 latach. Dłuższy, 10-letni termin przedawnienia dotyczy najpoważniejszych przestępstw skarbowych, tak jak np. nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania z art. 54 § 1 k.k.s.

 

W drugim paragrafie art. 44 k.k.s. ustawodawca wprowadził szczególną podstawę przedawnienia pewnej kategorii przestępstw skarbowych. W myśl tego przepisu, jeśli popełnione przestępstwo skarbowe ma skutek taki, że uszczupla lub naraża na uszczuplenie należność publicznoprawną, to jego przedawnienie następuje także w momencie przedawnienia tej należności. Tłumacząc ten przepis bardziej zrozumiałym językiem: jeśli w wyniku przestępstwa skarbowego Skarb Państwa doznał uszczerbku np. poprzez niezapłacony podatek, to tego typu przestępstwo przedawnia się w momencie, w którym przedawnia się ten właśnie niezapłacony podatek.

 

 

19 czerwca 2018

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI