PROWADZENIE POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu.
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w.
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w.,
26 stycznia 2018
Zgodnie z art. 182a k.k.w. kierowca po upływie połowy okresu zakazu prowadzenia pojazdów, a w przypadku dożywotniego zakazu po upływie 10 lat, może wystąpić do Sądu z wnioskiem o
26 stycznia 2018
Nietrzeźwy kierowca wobec, którego Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może ubiegać się po upływie połowy orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową. Możliwość taką daje
26 stycznia 2018
Sądem właściwym do złożenia wniosku o blokadę alkoholową tj. wniosku o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową jest Sąd, który wydał wyrok
19 stycznia 2018
W sprawie o jazdę samochodem po alkoholu świadectwo wzorcowania jest jedynym dokumentem potwierdzającym, że alkomat, którym został zbadany kierowca był sprawny. Natomiast brak świadectwa wzorcowania budzi wątpliwości odnośnie wyniku
17 stycznia 2018
Wydruki z badania trzeźwości alkomatem są jedynym potwierdzeniem na to, że badanie kierowcy alkomatem zostało w rzeczywistości przeprowadzone konkretnym urządzeniem, a nadto że badanie to przeprowadzono w sposób prawidłowy.

PORADNIK ADWOKATA

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI