forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Prawo do odstąpienia od umowy o roboty budowlane jest często jednym z uprawnień stron zawierających umowę o roboty budowlane. Wskazać należy, iż prawo odstąpienia wynika również z przepisów ogólnych kodeksu cywilnego: art. 395 §1, art. 491- 493 oraz przepisów szczególnych na przykład z artykułów 635 i 636 kodeksu cywilnego. Podstawowym warunkiem skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest złożenie go do określonego momentu. Dotyczy to również sytuacji z art. 492 k.c. kiedy to prawo odstąpienia jest przyznane na wypadek niewykonania zobowiązania w ściśle wyznaczonym terminie. Uprawnienie do odstąpienia od umowy musi być bowiem ograniczone terminem końcowym (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 maja 2014 sygn. akt I ACa 1357/13).

 

Zapisy umowne, które nie określają ściśle terminu końcowego do którego strona może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane są nieważne. Innymi słowy umowa w tej części nie będzie obowiązywać. Trudno byłoby bowiem wyobrazić sobie sytuację w której strona odstępowałaby od umowy o roboty budowlane w chwili w której te zostały w większości wykonane – nie znajdowałoby to ekonomicznego uzasadnienia.

 

Warto w tym miejscu powołać tezę Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2013r. sygn. akt III CSK 62/13:

Niezbędną przesłanką umownego zastrzeżenia prawa odstąpienia od umowy jest określenie terminu, w którym strony mogą z tego prawa skorzystać. Z kolei do skutecznego wykonania ustawowego uprawnienia do odstąpienia od umowy przewidzianego w art. 491 § 1 i 2 k.c. konieczne jest wyznaczenie drugiej stronie dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania z umowy wzajemnej z jednoczesnym zagrożeniem odstąpienia od umowy w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu. Tak jak nieważne jest (art. 58 § 1 i 3 k.c.) zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia nieograniczone żadnym terminem, tak również nieskuteczne będzie wykonanie ustawowego prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 k.c., które nie zostało poprzedzone wyznaczeniem odpowiedniego terminu do wykonania zobowiązania z zagrożeniem wykonania prawa do odstąpienia. Skuteczne odstąpienie od umowy wzajemnej uregulowane w art. 491 k.c. wymaga od wierzyciela dokonania dwóch oddzielnych czynności. Pierwszą jest wyznaczenie odpowiedniego terminu do wykonania zobowiązania z zagrożeniem odstąpienia. Drugą czynnością jest złożenie samego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.”

 

Każda ze stron, która składa oświadczenie o odstąpieniu musi przestrzegać określonych w umowie terminów dotyczących prawa odstąpienia. Jeżeli oświadczenie zostaje złożone zbyt późno, (z przekroczeniem terminu) to nie wywołuje żadnego skutku prawnego. W takiej sytuacji umowa nie ulegnie rozwiązaniu i strony nadal będą związane jej treścią.

22 listopada 2018

Prawo do odstąpienia od umowy o roboty budowlane

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI