forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców”.

 

Kompetencję do pozbawienia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania ustawodawca przyznał również Sądowi rozpoznającemu sprawę o rozwód.

 

W myśl art. 58 § 1 i § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma obowiązek orzec w wyroku kończącym postępowanie o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem Stron postępowania.

 

Niniejsze potwierdza również art. 112 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wedle którego: pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa”.

 

Czym zatem jest trwała przeszkoda, o której stanowi art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

 

W postanowieniu z dnia 02 czerwca 2000 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II CKN 960/00 Sąd Najwyższy wskazał, iż: przez trwałą przeszkodę, uniemożliwiającą wykonywanie władzy rodzicielskiej, należy rozumieć taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu trwania tego układu albo - co najmniej - że układ ten będzie istniał przez czas długi”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd rozpoznający sprawę o rozwód pozbawi w wyroku kończącym postępowanie Stronę bądź Strony władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem jeżeli ustalony stan faktyczny doprowadzi Sąd do uznania, że występuje trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, która wyłącza sprawowanie przez rodzica/rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu trwania tego układu albo - co najmniej - że układ ten będzie istniał przez czas długi.

 

Jakie są zatem przykłady trwałych przeszkód, które uzasadniają pozbawienie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron w wyroku kończącym postępowanie o rozwód?

 

  • przewlekła choroba rodzica/rodziców

„(…) trwała przeszkoda występuje również wtedy, gdy przewlekła choroba jedynego rodzica uniemożliwia mu sprawowanie władzy rodzicielskiej (…)” postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 02 czerwca 2000 roku wydane w sprawie o sygn. akt II CKN 960/00;

 

  • skazanie na karę długoletniego pozbawienia wolności rodzica/rodziców

„(…) perspektywa kilkuletniego przebywania w Zakładzie Karnym ojca została słusznie oceniona przez Sąd odwoławczy jako trwała przeszkoda, która uniemożliwiając mu wykonywanie władzy rodzicielskiej, usprawiedliwia na mocy art. 111 § 1 k.r.o. pozbawienia go jej przez sąd (…)” – postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 roku wydane w sprawie o sygn. akt III CKN 775/00;

 

  • choroba psychiczna rodzica/rodziców

„(…) choroba psychiczna stanowić może trwałą przeszkodę w rozumieniu art. 111 § 1 k.r.o., uzasadniającą pozbawienie chorego rodzica władzy rodzicielskiej (…)” – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1999 roku wydany w sprawie o sygn. akt II CKN 744/98.

 

Podsumowując, w wyroku kończącym postępowanie o rozwód Sąd pozbawi stronę/strony władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem jeżeli ustalony stan faktyczny doprowadzi Sąd do uznania, że występuje trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Przykładowo Sąd pozbawi jednego z małżonków władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania w sytuacji, w której  został on skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

11 marca 2019

Pozbawienie władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwód z uwagi na trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI