forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z art. 43ll k.k.w., kolejny wniosek o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, złożony przez skazanego przed upływem 3 miesięcy od wydania postanowienia Sądu pozostawia się bez rozpoznania. Oznacza to, że wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można składać nawet kilkukrotnie, o ile zostanie zachowany odstęp 3 miesięcy pomiędzy wydaniem postanowienia Sądu w przedmiocie poprzedniego wniosku a złożeniem nowego wniosku.

 

Sytuacja ta jest bardzo podobna do składania ponownego wniosku o warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności z jedną bardzo istotną różnicą. W przypadku ponownego wniosku o warunkowe zwolnienie, wniosek można złożyć w każdym czasie, a zostanie on rozpoznany najwcześniej po upływie 3 miesięcy od rozpoznania poprzedniego wniosku. W przypadku dozoru elektronicznego, kolejny wniosek można złożyć dopiero po upływie 3 miesięcy od rozpoznania poprzedniego wniosku. Ponowny wniosek o dozór elektroniczny, złożony przed upływem 3 miesięcy, Sąd pozostawia bez rozpoznania, czyli traktuje go tak jakby nigdy nie został złożony. Faktyczny okres pomiędzy rozpoznaniem kolejnych wniosków o dozór elektroniczny jest więc dłuższy niż 3 miesiące.

 

Podkreślić należy, że 3-miesięczny okres pomiędzy ponownym złożeniem wniosku o dozór elektroniczny dotyczy jednie skazanego i jego obrońcy. Wynika z tego, że w przypadku gdy Sąd odmówi uwzględnienia wniosku o dozór elektroniczny złożonego przez skazanego, z ponownym wnioskiem w imieniu skazanego może wystąpić prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego. Podmiotów tych nie dotyczy bowiem wskazany powyżej 3 miesięczny termin oczekiwania na złożenia kolejnego wniosku.

 

Szanse na przekonanie prokuratora do złożenia wniosku w naszym imieniu są niewielkie, jednak dyrektor zakładu karnego lub sądowy kurator zawodowy, gdy widzą pozytywną postawę i starania skazanego, bardzo często wyrażają zgodę na złożenie wniosku w jego imieniu.

 

Warto również podkreślić, że każde postanowienie Sądu oddalające wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zawiera uzasadnienie. Z jego treści można dowiedzieć się, dlaczego Sąd nie uwzględnił poprzedniego wniosku o dozór elektroniczny. Przed przystąpieniem do pisania kolejnego wniosku, warto podjąć odpowiednie działania i przygotować argumenty, by tym razem przekonać Sąd do uwzględnienia wniosku. Nie ma sensu składać ponownie tego samego wniosku opartego na tych samych okolicznościach i dokumentach na ich poparcie, gdyż Sąd ponownie oddali taki wniosek.

 

 

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

 

Wniosek o dozór elektroniczny

23 maja 2018

Ponowny wniosek o dozór elektroniczny

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI