forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Pacjent, który uległ zakażeniu szpitalnemu – skutkującemu uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia - może dochodzić naprawienia szkody obejmującej wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty.

 

Podkreślić jednak trzeba, że koszty te muszą być konieczne i celowe, tzn. ich poniesienie musi być dla pacjenta niezbędne, aby zminimalizować skutki zakażenia szpitalnego. W praktyce będą to przede wszystkim koszty związane z leczeniem zakażonego pacjenta i jego powrotem do zdrowia.

 

W zakres kosztów leczenia, wchodzą głównie następujące koszty:

  • pobytu w szpitalu;

  • konsultacji u specjalistów;

  • koszty zakupu lekarstw;

  • specjalnej diety;

  • nabycia protez;

  • koszty zabiegów rehabilitacyjnych.

 

Warto zauważyć, iż zgodnie z reprezentowanym w orzecznictwie stanowiskiem, "przy ustalaniu wysokości kosztów leczenia powinny być uwzględniane wszelkie koszty, które biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy medycznej, dają realne szanse na poprawę stanu zdrowia poszkodowanego, a nie tylko koszty uwzględniane np. w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego" (por. wyrok SN z dnia 12 grudnia 2002 r., II CKN 1018/00, Legalis).

 

Podkreślenia wymaga nadto fakt, iż zarówno na gruncie doktryny, jak i orzecznictwa, przyjmuje się, że w zakres kosztów leczenia, wchodzą nie tylko koszty związane stricte z procesem leczenia, ale również koszty związane z odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby bliskie (por. wyrok SN z dnia 7 października 1971 r., II CR 427/71, OSP 1972, Nr 6, poz. 108). Uzasadnieniem dla wskazanego stanowiska jest fakt, iż odwiedziny bliskich są niezbędne zarówno dla poprawy samopoczucia chorego i przyspieszenia w ten sposób procesu jego leczenia, jak i dla kontaktu rodziny z lekarzami w celu uzyskania informacji i wskazówek o zdrowiu chorego i jego potrzebach.

 

Aby wyegzekwować od szpitala pokrycie kosztów związanych z leczeniem zakażenia szpitalnego, poszkodowany ma zasadniczo do wyboru dwie drogi:

 

1. może wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego - zakażenia - do właściwej Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, domagając się zapłaty stosownego odszkodowania (maksymalna wysokość odszkodowania dochodzonego przed Komisją wynosi 100 000 zł, lub w przypadku śmierci pacjenta 300 000 zł);

2. może wnieść pozew o odszkodowanie do sądu cywilnego (w tym wypadku nie ma żadnego ograniczenia kwotowego dochodzonego roszczenia odszkodowawczego).

 

Konkludując, należy zauważyć, że pacjent, który uległ zakażeniu szpitalnemu, może domagać się od szpitala zwrotu wszelkich kosztów, jakie poniósł on w związku z leczeniem zakażenia, w tym zwłaszcza kosztów zakupu lekarstw, wizyt u specjalistów, jak również kosztów rehabilitacji umożliwiającej pełny powrót do zdrowia.

 

 

08 stycznia 2018

Pokrycie przez szpital kosztów leczenia pacjenta wynikających z zakażenia w szpitalu

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI