forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Do napisania tego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie od czytelnika bloga:

 

Panie mecenasie, za dwa dni mój mąż ma posiedzenie w sprawie dozoru elektronicznego. Obecnie przebywa w zakładzie karnym. Chciałbym się dowiedzieć jeżeli Sąd wyrazi zgodę na dozór, to kiedy wyjdzie z zakładu karnego ? Kiedy zostanie mu założona bransoleta? Czy należy się zgłosić w jakieś konkretne miejsce, czy może ktoś przyjdzie do nas?

 

Gdy Sąd wydaje zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zaraz po ogłoszeniu swojego postanowienia, poucza skazanego o najważniejszych obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym.

 

Zgodnie z art. 43k k.k.w. skazany powinien zgłosić gotowość do instalacji i uruchomienia systemu dozoru elektronicznego w ciągu 24 godzin od ogłoszenia lub doręczenia mu postanowienia Sądu Penitencjarnego o zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego. W praktyce chodzi o kontakt z kuratorem wskazanym przez Sąd.

 

Zaniechanie tego obowiązku może skutkować uchyleniem postanowienia o zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a w konsekwencji odbyciem jej do końca w zakładzie karnym, gdyż w przypadku uchylenia zgody na dozór nie można jej już ponownie uzyskać.

 

Skazany, który o dozór elektroniczny ubiegał się przebywając w zakładzie karnym, wychodzi do domu w dniu uwzględnienia przez Sąd wniosku o dozór elektroniczny i tam oczekuje na instalację i uruchomienie systemu.

 

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego rozpoczyna się w dniu, w którym zostaną uruchomione środki techniczne niezbędne do wykonywania tej kary, tzn:

 

  • założony zostanie skazanemu nadajnik na nodze lub przegubie dłoni, zwany potocznie bransoletą elektroniczną,

  • w domu skazanego zostanie zamontowane i uruchomione stacjonarne urządzenie monitorujące, odbierające sygnał radiowy z noszonej przez skazanego bransolety elektronicznej i wysyłające sygnał radiowy do centrali monitorowania w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

 

Z chwilą zainstalowania tych urządzeń skazany rozpoczyna odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Dla celów odbywania kary nie ma znaczenia godzina ich zainstalowania, odbywanie kary liczy się od dnia w którym system został uruchomiony.

 

Dla przykładu: jeżeli urządzenia te zostaną zainstalowane w dniu 15 maja 2014 r. o godzinie 20.00 wieczorem, to ten dzień jest pierwszym dniem odbywania przez skazanego orzeczonej kary pozbawienia wolności.

 

Z czynności zainstalowania nadajnika (bransolety elektronicznej) oraz urządzenia monitorującego jest sporządzany protokół. Instalacja urządzeń i uruchomienia systemu dozoru elektronicznego odbywa się w ciągu kilku dni od wydania przez Sąd postanowienia o uwzględnieniu wniosku skazanego i trwa ok. kilku godzin. W okresie pomiędzy wydaniem postanowienia przez Sąd, a uruchomieniem systemu skazany powinien przebywać we wskazanym miejscu zamieszkania i oczekiwać na uruchomienie systemu. W praktyce firma zajmująca się zamontowaniem i uruchomieniem systemu umawia się telefonicznie, więc nie trzeba przez cały ten czas przebywać w domu.

 

 

Więcej na temat wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego znajduje w artykułach:

 

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

oraz

Ile się czeka na rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny?

 

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

 

Wniosek o dozór elektroniczny

 

23 maja 2018

Początek odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI