forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Rozpoczynając kwestię opłat wiążących się z zawarciem przez małżonków umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego pragnę jedynie nadmienić, że istnieją prawnie dopuszczalne dwa sposoby ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami:

  • poprzez zawarcie w formie aktu notarialnego umowy;

  • wystąpienie do Sądu z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

W tym miejscu należy wskazać, że nie można w formie aktu notarialnego zawrzeć umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami z datą wsteczną. Taką możliwość posiada wyłącznie Sąd w przypadku zaistnienia wyjątkowych sytuacji, co wynika wprost z art. 52 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Wedle art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa”.

Mając na uwadze powyższe, należy zastanowić się nad kwestią kosztów sporządzenia przez notariusza wyżej wskazanego aktu notarialnego.

 

Aktem normatywnym, który określa maksymalne stawki taksy notarialnej jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) z późn. zm. Zgodnie z § 8 pkt 2 wspomnianego powyżej rozporządzenia: „maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską - 400 zł”. Oznacza to, że za sporządzenie w formie aktu notarialnego umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami zapłacimy maksymalnie 400,00 złotych. Musimy jednak pamiętać, że do tej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

 

Oprócz taksy notarialnej za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego, będziemy zobowiązani do zapłaty opłat za jego odpisy dla każdej strony umowy. W związku z tym, ponownie powinniśmy powrócić do cytowanego powyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. W myśl § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku: „za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę”. Biorąc pod uwagę powyższe, w zależności od liczby stron podpisanego przez nas aktu notarialnego, będziemy zobowiązani do zapłaty za jego odpisy dla obojga małżonków (przykład: jeżeli umowa liczy 3 strony jeden odpis będzie kosztował maksymalnie 18 złotych). Tutaj też powinniśmy pamiętać o doliczeniu podatku VAT.

 

W praktyce zatem, koszt sporządzenia umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami w formie aktu notarialnego wynosi około 500,00 złotych. Na kwotę tę składają się: taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego oraz koszt sporządzenia odpisów niniejszego aktu notarialnego dla obojga małżonków. Na koniec, pragnę jedynie zauważyć, iż opłata sądowa od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami wynosi 200,00 złotych.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

18 stycznia 2019

Opłata za rozdzielność majątkowa u notariusza

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI