forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Opłata od pozwu

 

Wysokość opłaty od pozwu o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, wbrew społecznemu przekonaniu, nie jest uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wyżej wskazana kwota została ustalona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398). Zgodnie z art. 27 pkt 6 w/w aktu normatywnego: „opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej”.

 

W związku z tym, polski ustawodawca jasno określił, że w przypadku złożenia pozwu do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej należy uiścić opłatę stałą w wysokości 200,00 złotych. Tym samym, kompletnie bez znaczenia w zakresie opłaty sądowej od pozwu o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej jest szacowana wartość majątku wspólnego małżonków na chwilę wytoczenia powództwa.

 

Jak wnieść opłatę od pozwu?

 

Opłatę sądową od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami w wysokości 200,00 złotych można uiścić w następujący sposób:

 

  • wykonując przelew na rachunek bankowy Sądu, do którego wnosimy pozew;

  • dokonując opłaty w kasie Sądu, do którego wnosimy pozew;

  • dokonując opłaty w formie e-znaków (od 01 lipca 2018 roku znaki opłaty sądowej funkcjonują wyłącznie w formie elektronicznej).E-znaki są generowane w systemie e-Płatności.Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych. E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/

  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

 

Wskazać należy, że wedle art. 1262 Kodeksu postępowania cywilnego: „sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata”.

 

W przypadku braku uiszczenia opłaty sądowej od pozwu, przewodniczący wezwie Stronę do jego opłacenia w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu – wynika to wprost z art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże, jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc.

 

Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu. Natomiast pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia – art. 130 § 2 i § 3 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Podsumowując, osoba wnosząca pozew o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej jest zobowiązana do uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 200,00 złotych. W przypadku nieuiszczenia niniejszej opłaty, przewodniczący wezwie stronę do jej dokonania w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

24 sierpnia 2018

Opłata od pozwu o rozdzielność majątkową

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI