forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Występowanie podczas realizacji budowy obiektu oprócz kierownika budowy Inspektora Nadzoru Budowlanego ma swoje konsekwencje prawne. Mianowicie w sytuacji wybudowania obiektu w sposób wadliwy np. niezgodnie z projektem będzie to wynikiem naruszenia obowiązków zarówno przez kierownika budowy, jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 

Nieprawidłowe kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy i brak reakcji na w/w uchybienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzi do ich solidarnej odpowiedzialności, ponieważ działają wówczas na szkodę Inwestora. Inspektor Nadzoru Budowlanego winien w sytuacjach nieprawidłowego kierowania robotami budowlanymi przez Kierownika Budowy żądać dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

 

W sytuacji gdy zarówno kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru swoim zachowaniem wyrządzają szkodę Inwestorowi, Inwestor może żądać naprawienia szkody zarówno od Kierownika Budowy, jak również od Inspektora Nadzoru.

 

Wskazać należy, iż prawo cywilne przewiduje przypadki, w których solidarna odpowiedzialność dłużników jest ograniczona

 

Wskazać należy, iż odpowiedzialność Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego doznaje ograniczenia w przypadku okoliczności leżących po stronie Inwestora.

 

Powyższe wynika z art. 362 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

 

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.”

Przykładową sytuacją w której działanie Inwestora było przyczynieniem się do powstania szkody może być np. w przypadku zażądania przez inwestora wykonania prac budowlanych niezgodnie ze sztuką budowlaną, projektem. Warto jednak wskazać, iż w podanej powyżej sytuacji kierownik budowy winien stanowczo odmówić wykonania danych robót budowlanych, również Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien wyrazić sprzeciw.

 

Reasumując, Sąd mając na względzie wszystkie okoliczności danej sprawy powinien obniżyć odszkodowanie należne Inwestorowi uwzględniając właśnie stopień przyczynienia do powstania szkody.

 

08 listopada 2018

Ograniczenie solidarnej odpowiedzialności kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za wadliwie wykonane roboty

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI