ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W ROLNICTWIE

20 lutego 2018
Każda osoba fizyczna będąca rolnikiem i posiadająca gospodarstwo rolne zobowiązana jest do ubezpieczenia swojego gospodarstwa rolnego. Od 1 stycznia 2004 r. podstawowym aktem pranym traktującym
20 lutego 2018
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: „Rolnik jest obowiązany
15 lutego 2018
Od dnia 1 stycznia 2004 r. podstawowym aktem pranym traktującym o obowiązkowym ubezpieczeniu OC rolników jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
15 lutego 2018
Po zgłoszeniu danemu zakładowi lub towarzystwu ubezpieczeniowemu szkody w gospodarstwie rolnym, ubezpieczyciel powinien w terminie 30 dni wydać decyzję w zakresie przyznania i wypłacenia świadczeń
15 lutego 2018
Ubezpieczenie odpowiedzialności rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń jakim podlega rolnik. W tym miejscu należy wskazać art. 361 k.c., zgodnie z którym: § 1.
13 lutego 2018
Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a co za tym idzie jest ubezpieczeniem powszechnym. Należy podkreślić, że zasady ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
13 lutego 2018
OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy bezpośrednio samego rolnika, a jedynie osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia przez rolnika działalności w rolnictwie.
13 lutego 2018
Kwestie dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej za uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu doznane przez osobę pracującą w gospodarstwie rolnym zostały uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
13 lutego 2018
Kwestie dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia OC w zakresie gospodarstwa rolnego zostały uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
12 lutego 2018
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązuje tylko tych rolników, którzy posiadają grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha opodatkowane podatkiem rolnym albo zajmują się „działami specjalnymi produkcji

PORADNIK ADWOKATA

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI