ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD LEKARSKI

12 stycznia 2018
Ogólną zasadę określenia momentu, w którym rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia roszczeń reguluje art. 120 k.c., wskazując iż jest nim dzień, w którym roszczenie stało
12 stycznia 2018
Jak zostało już wskazane w artykule: Jakie są terminy przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi, co do zasady termin przedawnienia roszczeń z tytułu zakażenia szpitalnego
12 stycznia 2018
Termin przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta może kształtować się różnie, w zależności od okoliczności faktycznych danej sprawy.   W tym zakresie zasadnym jest rozpatrzenie problematyki przedawnienia roszczenia
12 stycznia 2018
  Na gruncie prawa cywilnego przedawnienie roszczenia oznacza sytuację, gdy pomimo istnienia roszczenia, zobowiązany do jego spełnienia, może uchylić się od zaspokojenia wierzyciela, powołując się na
10 stycznia 2018
W przypadku szpitali niepublicznych podstawą świadczenia usług medycznych jest umowa zawarta między szpitalem a pacjentem. Odpowiedzialność szpitala prywatnego ma zatem charakter odpowiedzialności kontraktowej, a jej
10 stycznia 2018
Pacjent ma prawo żądać dostępu do dokumentacji medycznej prowadzonej w jego sprawie. Ponadto dostęp do takiej dokumentacji może mieć przedstawiciel ustawowy pacjenta, a także osoba
09 stycznia 2018
Powszechnym problemem polskich szpitali jest stale rosnący wskaźnik zakażeń pacjentów. Jako jedną z przyczyn zakażeń szpitalnych można wskazać nieprzestrzeganie przez personel medyczny zaleceń higieniczno –
09 stycznia 2018
W przypadku zakażeń szpitalnych wystarczające jest wykazanie dostatecznej dozy prawdopodobieństwa wystąpienia związku przyczynowo skutkowego między zdarzeniem sprawczym a szkodą.   Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy wyroku z
09 stycznia 2018
Osoba, która chce wystąpić do Sądu o odszkodowanie za zakażenie mające miejsce w szpitalu, może się domagać pełnego pokrycia kosztów leczenia, zakupionych leków, czy utraconych
09 stycznia 2018
Zakażenie szpitalne wiąże się nie tylko z uszczerbkiem majątkowym jakiego doznał pacjent (np.: w wyniku leczenia), ale przede wszystkim z negatywnymi przeżyciami o charakterze niemajątkowym.

PORADNIK ADWOKATA

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI