forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Odpowiedzialność cywilna za zakażenia szpitalne będzie kształtować się odmiennie w zależności od tego, czy między pacjentem a zakładem opieki zdrowotnej doszło do zawarcia umowy czy też nie.

 

Pierwsza sytuacja, tj. gdy pacjent zawiera umowę o świadczenie pomocy medycznej, dotyczy niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.  W wypadku odpowiedzialności kontraktowej zakładu opieki zdrowotnej, względnie osoby prowadzącej prywatną praktykę lekarską, podstawą odpowiedzialności za zakażenie szpitalne będzie art. 471 k.c. w związku z art. 354 § 1 k.c. Powyższe oznacza, iż odpowiedzialność ta będzie związana z nienależytym wykonaniem umowy.

 

Natomiast w przypadku publicznych zakładów opieki zdrowotnej – gdzie pacjenta i szpitala nie łączy umowa o świadczenie pomocy medycznej – w grę wchodzi odpowiedzialność deliktowa na zasadzie winy. Podmiotem odpowiedzialnym za szkodę wywołaną zawinionym działaniem lub zaniechaniem będzie zatem co do zasady sprawca szkody.

 

W omawianym zakresie może pojawić się pytanie, czy dochodząc odszkodowania z tytułu zakażenia szpitalnego, pacjent musi wykazać winę konkretnego lekarza. Bardzo często bowiem wykazanie błędu konkretnego pracownika placówki publicznej – zatrudniającej wiele osób - może być znacznie utrudnione. Kwestię tę rozwiązuje tzw. koncepcja winy anonimowej.

 

Koncepcja winy anonimowej opiera się na założeniu, iż dochodząc odszkodowania od szpitala, pacjent który uległ zakażeniu nie musi wykazać błędu określonej osoby, określonego pracownika szpitala. W tym zakresie wystarczające jest wykazanie, że błąd został popełniony przez nieokreślonego członka zespołu placówki medycznej — nawet gdy nie można ustalić, który z lekarzy leczących pacjenta lub kto z personelu medycznego dopuścił się winy. W omawianym przypadku szpital przyjmuje odpowiedzialność pracodawcy za czynności pracowników na zasadach analogicznych, jak tych wskazanych w art. 429 k.c. zgodnie z którym ten, kto powierza wykonanie czynności drugiemu, jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności.

 

Podsumowując, odpowiedzialność za zakażenie szpitalne powstałe w związku z zawinionym działaniem albo zaniechaniem lekarza lub członka personelu medycznego, jeżeli tylko pomiędzy szkodą a zawinionym działaniem lub zaniechaniem w związku z pełnioną funkcją nastąpi zwyczajny związek przyczynowo-skutkowy, poniesie zakład opieki zdrowotnej. Co istotne, wina nie musi być przypisana konkretnej sobie, wystarczy bowiem udowodnienie, że winę ponosi jeden z członków personelu medycznego.

 

 

04 stycznia 2018

Odszkodowanie z tytułu zakażenia szpitalnego – zasada winy anonimowej

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI