forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Ten artykuł jest odpowiedzią na przytoczone niżej pytanie czytelnika bloga:

 

Mój problem przedstawia się następująco: syna zatrzymała Policja, wykryli, iż wcześniej palił marihuanę. Ma zarzut wykroczenia prowadzenia pojazdu po użyciu środka odurzającego. Niedawno dostał pracę, jako kierowca-boję się że za to zasądzą mu zakaz prowadzenia pojazdów. Czy da się zrobić aby nie było tego zakazu? z poważaniem Marian

 

Zgodnie z art. 87 § 1 k.w. jazda samochodem po użyciu narkotyków (takiego jak na przykład marihuana, kokaina, amfetamina) jest wykroczeniem kwalifikowanym tak samo jak jazda samochodem po użyciu alkoholu i zagrożonym taką samą karą, a więc karą aresztu albo grzywny do 5.000 zł.

 

Na podstawie art. 29 § 1 k.w. za wykroczenie kierowania pojazdem po użyciu środków odurzających Sąd obligatoryjne orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, maksymalnie do 3 lat.

 

Zgodnie z art. 39 § 1 k.w. Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, przy uwzględnieniu charakteru i okoliczności czynu, właściwości i warunków osobistych sprawcy.

 

Wyrok, w którym Sąd odstępuje od wymierzenia kierowcy zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych jest wyrokiem bardzo korzystnym dla sprawcy wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu środka odurzającego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób, których praca wiąże się z częstymi wyjazdami służbowymi, kontaktami z klientami.

 

Kierowca, który popełnił wykroczenie i prowadził samochód w stanie po użyciu środka odurzającego działającego podobnie do alkoholu, wówczas nie może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego za to wykroczenie i zachowanie prawa jazdy, gdyż Kodeks Wykroczeń nie zna instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Może natomiast wnioskować o wymierzenie kary grzywny i jednocześnie odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Jest to niekonsekwencja ustawodawcy, który w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie pod wpływem środka odurzającego, o znacznie większym stężeniu środka odurzającego w organizmie, przewidział możliwość łagodniejszego potraktowania kierowcy, zaś w przypadku popełnienia wykroczenia jazdy samochodem po użyciu środka odurzającego działającego podobnie do alkoholu takiej możliwości nie przewidział.

 

Czy oznacza to, że w razie popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu po narkotykach Sąd zawsze orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Nie.

Kierowca może zachować prawo jazdy pomimo popełnienia wykroczenia polegającego na prowadzeniu samochodu w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu. Taką możliwość przewiduje przepis art. 39 §1 k.w., zgodnie z którym w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie Sąd może odstąpić od wymierzenia kierującemu pojazdem mechanicznym zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Jeśli Sąd oceni, że pomimo prowadzenia samochodu po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu kierowca zasługuje na łagodniejsze potraktowanie i nie zagraża bezpieczeństwu innych kierujących oraz pieszych, wówczas może wymierzyć kierowcy za popełnione wykroczenie karę aresztu w zawieszeniu albo grzywnę, a jednocześnie odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, dzięki czemu kierowca zachowa prawo jazdy. Ma to szczególne znaczenie dla tych kierowców, którzy zarabiają na życie i utrzymanie swoich rodzin kierując samochodami ciężarowymi. Dla nich orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres kilku – kilkunastu miesięcy oznacza utratę pracy i poważne kłopoty finansowe.

 

Decydujące znaczenie mają okoliczności w jakich obwiniony prowadził samochód po użyciu środka odurzającego działającego podobnie do alkoholu. Oto one:

 

  • Stężenie środka odurzającego we krwi: powszechnie przyjmuje się, iż stężenie we krwi THC poniżej 2 ng/ml należy kwalifikować jako stan „po użyciu” ewentualnie jako niskie stężenie,

  • na jakiej drodze kierowca prowadził samochód po użyciu środka odurzającego: autostradzie, drodze  ekspresowej lub wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu, czy też na podrzędnej drodze lokalnej,

  • miejsce prowadzenia samochodu: w centrum dużego miasta, np. Warszawy, gdzie oprócz dużego natężenia ruchu pojazdów kierowca zagrażał bezpieczeństwu pieszych, czy też poza obszarem zabudowanym,

  • pora prowadzenia samochodu : w godzinach szczytu, czy też o godz. 2.00 w nocy, gdy na ulicach jest pusto,

  • w jakich okolicznościach doszło do zatrzymania przez Policję: w trakcie rutynowej kontroli drogowej, czy w wyniku kolizji, czy kierowca uciekał przed Policją,

  • karalności kierowcy za wykroczenia drogowe, ile tych wykroczeń było, a co ważniejsze za co, za brak pasów czy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h,

  • jak ważne jest dla obwinionego zachowanie prawa jazdy, czy prawo jazdy jest mu niezbędne do wykonywania pracy i utrzymania rodziny.

 

W przypadku popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w. lub jeżeli uzna, że w rozpoznawanej sprawie nie zachodzi wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który w przypadku tego wykroczenia wynosi od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Oczywiście należy podkreślić, iż każda sprawa oraz okoliczności sprawy są inne i Sąd w jednej sprawie może odstąpić od orzeczenia zakazu, a w drugiej sprawie przy takim samym najwyższym wyniku orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Podkreślić należy, iż takie odstąpienie od środka karnego na podstawie art. 39 § 1 k.k. może zawierać wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

 

Wyjaśnienia wymaga kwestia na  jakim etapie należy złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w.

 

Obwiniony może złożyć omawiany wniosek w formie pisemnej już na etapie postępowania wyjaśniającego, tj. podczas przesłuchania na Policji po złożeniu przez niego wyjaśnień. Wówczas Policjant załącza do akt sprawy złożony przez niego wniosek i wysyła wraz z aktami sprawy do Sądu.

 

Jeżeli jednak obwiniony nie złożył do akt wniosku podczas przesłuchania na Policji, może taki wniosek złożyć bezpośrednio do Sądu, jak tylko sprawa zostanie zarejestrowania, tzn. sprawie zostanie nadana sygnatura akt.

 

W sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu środków odurzających działających podobnie do alkoholu z art. 87 § 1 k.w. Policja wysyła do Sądu dwa wnioski:

 

  • wniosek o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy – sygnatura akt Ko,

oraz

  • wniosek o ukaranie wraz z aktami sprawy – sygnatura akt W.

 

Należy wskazać, że najlepiej jest złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze jak tylko wpłynie do Sądu wniosek o ukaranie i sprawa zostanie zarejestrowania pod sygnaturą akt W. Informację, czy sprawa wpłynęła już do Sądu można uzyskać dzwoniąc do Biura Obsługi Interesanta w Sądzie. Ostateczny moment na złożenie takiego wniosku, to zakończenie przesłuchania obwinionego na pierwszej rozprawie głównej. Jednakże lepiej jest złożyć wniosek wcześniej, aby Sędzia rozpoznający sprawę mógł jeszcze przed wyznaczonym terminem rozprawy zapoznać się z argumentacją przedstawioną przez obwinionego.

 

10 listopada 2017

Odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy samochodem po użyciu narkotyków

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI