forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Podstawą odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy jest art. 95 ustawy Prawo Budowlane, zgodnie z którym osoby sprawujące samodzielne funkcje w budownictwie podlegają między innymi odpowiedzialności zawodowej. Prawo budowlane określa podstawy tej odpowiedzialności i jest to ogólnie rzecz mówiąc niewłaściwe wykonywanie obowiązków zawodowych.

 

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy wszczyna się np. na wniosek inwestora, a postępowanie jest prowadzone przed organami samorządu zawodowego. We wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy inwestor winien wskazać jakich uchybień dopuścił się kierownik budowy podczas prac na budowie.

 

W odpowiedzi na taki wniosek inwestora, kierownik budowy może uznać, iż narusza to jego dobra osobiste bądź nawet, iż inwestor popełnił przestępstwo zniewagi, zniesławienia.

 

Warto wskazać, iż z naruszeniem dóbr osobistych mamy do czynienia tylko w przypadku działania bezprawnego, jeżeli natomiast wniosek o wszczęcie postępowania zawodowego przeciwko kierownikowi budowy oparty jest na prawdziwych dowodach, to nie ma podstaw do uznania, iż naruszono dobra osobiste.

 

Naruszenie to nie może być więc spowodowane przez działanie dozwolone w obowiązujących przepisach prawa.

 

Warto również wskazać, iż możliwość pociągnięcia kierownika budowy do odpowiedzialności zawodowej wynika z ustawy Prawo Budowlane, tym samym nie może być uznane za naruszenie dóbr osobistych pod warunkiem, iż zostało oparte na prawdziwych faktach i dowodach.

 

A contrario zawiadomienie przez inwestora organów samorządu zawodowego kierownika budowy, pomimo wykonywania przez niego prawidłowo wszelkich czynności na budowie może być uznane za naruszenie dóbr osobistych. Niezasadne informowanie samorządu zawodowego kierownika budowy o rzekomych uchybieniach w jego pracy jest narzędziem wykorzystywanym często przez nieuczciwych inwestorów starających się uniknąć zapłaty umówionego wynagrodzenia.

 

16 listopada 2018

Odpowiedzialność zawodowa kierownika budowy

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI