forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Kolejnym niespotykanym w innych dziedzinach prawa, a charakterystycznym dla prawa karnego skarbowego rozwiązaniem jest wprowadzenie odpowiedzialności posiłkowej, tzn. odpowiedzialności finansowej za przestępstwo skarbowe osób lub podmiotów, które tego przestępstwa nie popełniły.

 

Odpowiedzialność posiłkową za przestępstwa skarbowe mogą ponosić nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne (spółki) czy jednostki organizacyjne, które ustawodawca wyposażył w zdolność prawną.

 

Odpowiedzialność posiłkową może ponieść podmiot, który uzyskał lub też mógł uzyskać korzyść finansową z przestępstwa skarbowego. Jeśli więc księgowy spółki został skazany za przestępstwo karne skarbowe, a spółka z racji popełnionego przez niego czynu odniosła korzyści, to może ona ponosić odpowiedzialność posiłkową. O zastosowaniu odpowiedzialności posiłkowej decyduje rozpatrujący sprawę Sąd, który określa w wyroku podmiot odpowiedzialny posiłkowo oraz zakres tej odpowiedzialności (wysokość grzywny, którą podmiot odpowiedzialny posiłkowo musi zapłacić).

 

Warunkiem do pociągnięcia spółki bądź przedsiębiorcy do odpowiedzialności posiłkowej jest brak możliwości wyegzekwowania orzeczonej kary grzywny od sprawcy przestępstwa skarbowego. Tak więc, określenie w wyroku sądu karnego, że dana osoba czy firma ma ponosić odpowiedzialność posiłkową nie oznacza, że taka odpowiedzialność zostanie na pewno przez nią poniesiona. Dopiero w momencie, gdy egzekucja komornicza przeprowadzona wobec skazanego okaże się nieskuteczna, Skarb Państwa może zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo o zapłatę grzywny. W przypadku wyegzekwowania części kary grzywny, podmiot jest odpowiedzialny posiłkowo tylko w zakresie, w którym nie udało się uzyskać pieniędzy od skazanego.

 

Ważne jest podkreślenie, że grzywna, którą musi uiścić podmiot odpowiedzialny posiłkowo jest obliczana na nowo przez Sąd, który ocenia, na podstawie możliwości finansowych odpowiedzialnego podmiotu, jaka ma być kwota grzywny. W ten sposób spółka generująca wielomilionowy dochód może mieć do zapłacenia kilkadziesiąt większą sumę pieniędzy niż skazany będący osobą fizyczną.

 

Co ciekawe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby z racji jednego przestępstwa skarbowego korzyść uzyskało kilka firm. W takim przypadku Sąd w wyroku określi jako podmiot odpowiedzialny posiłkowo każdą z tych firm.

 

Jak pisałem, odpowiedzialność posiłkową mogą ponosić także spółki, a więc odpowiedzialność ta dotyczy wyłącznie kary grzywny. Spółka nie może przecież odbywać kary pozbawienia wolności. Odpowiedzialność posiłkowa nigdy nie wygasa, ani nigdy się nie przedawnia oraz nie dotyczy wykroczeń skarbowych, a jest możliwa do zastosowania wyłącznie w przypadku skazania za przestępstwo skarbowe.

 

19 czerwca 2018

Odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo skarbowe

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI