forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W tym artykule opiszę kolejną instytucję wprowadzoną do kodeksu karnego skarbowego, która nie jest znana prawu karnemu powszechnemu. Chodzi o odpowiedzialność posiłkową za orzeczoną karę grzywny.

 

Zgodnie z art. 24 par. 1 k.k.s. odpowiedzialność posiłkową może ponieść każdy rodzaj podmiotu gospodarczego:

 

  • osoba fizyczna;

  • osoba prawna;

  • ułomna osoba prawna (czyli podmiot, który nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną - może podejmować czynności prawne, np. spółka jawna i inne spółki osobowe).

 

Warunkiem pociągnięciem podmiotu do odpowiedzialności posiłkowej jest pełnienie przez sprawcę przestępstwa (lub wykroczenia) skarbowego funkcji "zastępcy" tego podmiotu. Zastępcą, zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, jest osoba, która prowadzi sprawy podmiotu w jakimkolwiek charakterze. W art. 24 par 1 k.k.s. ustawodawca wymienił: pełnomocnika, zarządce lub pracownika. Nie jest to jednak katalog zamknięty. Zastępcą w rozumieniu tego przepisu może być każda osoba, która faktycznie prowadzi sprawy spółki, niezależnie od formalnie pełnionej funkcji. Jednocześnie, podmiot nie będzie odpowiadał za czyn osoby, która prowadzi sprawy podmiotu bez zlecenia, a zatem bez wiedzy i aprobaty zastępowanego.

 

Podmiot zastępowany przez sprawcę przestępstwa (lub wykroczenia) skarbowego nie zawsze będzie odpowiadał posiłkowo. Kolejnym warunkiem zastosowaniem tej odpowiedzialności jest odniesienie korzyści finansowej przez ten podmiot. Przez korzyść majątkową można rozumieć zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów. O korzyści majątkowej będzie mowa również wtedy, gdy będzie ona zaledwie potencjalna.

 

Sąd ma obowiązek zastosowania odpowiedzialności posiłkowej. Jeśli podczas rozpoznawania sprawy okaże się, że z czynu sprawcy korzyść uzyskała inny podmiot, to musi to znaleźć swoje odzwierciedlenie w wyroku.

 

Wyegzekwowanie odpowiedzialności posiłkowej będzie możliwe dopiero, gdy wykonanie grzywny wobec sprawcy nie będzie możliwe. Szczegółowo opiszę to zagadnienie w kolejnym artykule.

 

Odpowiedzialność posiłkowa, która wynika z art. 24 par. 1 k.k.s., jest stosowana również w przypadku ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów.

​​​​​​​

Na koniec zaznaczam, że opisywana odpowiedzialność posiłkowa ma charakter finansowy, a nie karny. Oznacza to, że informacja o pociągnięciu do odpowiedzialności posiłkowej na podstawie art. 24 par. 1 k.k.s. nie jest wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego. 

 

22 czerwca 2018

Odpowiedzialność posiłkowa za karę grzywny w prawie karnym skarbowym

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI