forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W niniejszym artykule omówię odpowiedzialność karną winnych za sprowadzenie katastrofy budowlanej.

 

Na wstępie jedynie słowem przypomnienia:

 

Definicja katastrofy budowlanej została ujęta w art. 73.1 w/w ustawy:

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów”

Sprowadzenie katastrofy budowlanej zostało uregulowane w art. 163 oraz 164 kodeksu karnego.

 

Zgodnie z art. 163 § 1 pkt.2 k.k.:

§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:

2) zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Zgodnie §2 powołanego przepisu w przypadku działania nieumyślnego sprawcy podlega on odpowiedzialności karnej od 3 miesięcy pozbawienia wolności do lat 5.

 

W przypadku katastrofy budowlanej, w wyniku której zginął człowiek lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu doznało wiele osób, to odpowiedzialność karna sprawcy jest zaostrzona i podlega on karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Natomiast w przypadku nieumyślnego działania sprawcy wystąpienia katastrofy budowlanej w wyniku której zginął człowiek lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu doznało wiele osób, to odpowiedzialność karna sprawcy jest zaostrzona i podlega on karze pozbawienia wolności od 6 do 8 lat.

 

Zawaleniem się budowli jest zniszczenie dużej konstrukcji nieruchomej lub ruchomej, wzniesionej na powierzchni ziemi, wodzie lub pod wodą, albo części takiej konstrukcji (Buchała, Przestępstwa, s. 208; Bogdan [w:] Wróbel, Zoll II/1, s. 445; Młynarczyk, Glosa, s. 364–365). Zdarzenie to ma charakter gwałtowny i – co do zasady – krótkotrwały.

08 listopada 2018

Odpowiedzialność karna za sprowadzenie katastrofy budowlanej

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI