forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Geodeci zajmują się pomiarami na działek i gruntów pod wszelkiego rodzaju budowle, w tym budowę dróg i autostrad. Wykonują oni również mapy do celów projektowych, sporządzają niezbędną dokumentację, mogą też urządzać tereny rolne lub leśne.
Geodeta zobowiązany jest wykonywać swoje czynności z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Naruszenie obowiązków geodety i wyrządzenie szkody Inwestorowi może być podstawą odpowiedzialności cywilnej, zawodowej, a także karnej.

Odpowiedzialność karna geodety związana z wykonywaniem czynności z zakresu geodezji i kartografii, została określone w rozdziale 9 ustawy. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Karalne jest:

  • nieprzekazanie materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych lub informacji o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  • niszczenie, uszkadzanie, przemieszczanie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowle triangulacyjne a także brak powiadamiania właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu powyższych urządzeń

  • wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii bez wymaganych uprawnień zawodowych

 

Powyższe czyny zagrożone są karą grzywny. Karalne jest również wykorzystywanie materiałów zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji oraz udostępnianie ich wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim. Kara jest wymierzana w drodze decyzji administracyjnej. Służy od niej odwołanie, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

 

20 listopada 2018

Odpowiedzialność karna geodety

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI