forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Projektant sporządzający projekt budowlany zobowiązany jest do sporządzenia go zgodnie z zasadami projektowania, normami technicznymi oraz zgodnie z przepisami prawa. W/w wynika nie tylko z umowy zawartej między projektantem, a Inwestorem, ale również jest to wymóg Prawa Budowlanego. Warto wskazać, iż projektant przy sporządzaniu projektu budowlanego działa jako specjalista, zgodnie z art. 355§ 2 kodeksu cywilnego czyli osoba, która w sposób zawodowy zajmuje się opracowywaniem projektów budowlanych. Powyższe oznacza, iż jego praca będzie oceniana z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, którą się trudni. Wadliwość projektu budowlanego i wynikające z niego błędy takie jak niezgodność z normami, sztuką budowlaną czy przepisami prawa wiąże się z potencjalną odpowiedzialnością projektanta. Istnieją dwa rodzaje odpowiedzialności projektanta: kontraktowa oraz deliktowa.

 

Odpowiedzialność kontraktową projektanta regulują przepisy kodeksu cywilnego – art. 471 i n., zgodnie z którymi dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odpowiedzialność kontraktowa, w przeciwieństwie do odpowiedzialności deliktowej, nie jest związana z popełnieniem czynów niedozwolonych. Wiąże się ona z niewywiązaniem się (niewykonanie lub błędne, niewystarczające wykonanie) jednej z osób z warunków ustalonych w kontrakcie kontrakcie (umowie). Mogą wówczas powstać szkody, za które odpowiedzialność cywilną ponosi sprawca.

 

W sytuacji, gdy oprócz szkód w mieniu osób trzecich może dojść do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu tych osób mamy do czynienia z kolejnym rodzajem odpowiedzialności cywilnej, obok odpowiedzialności kontraktowej, z odpowiedzialnością cywilną deliktową. Podstawy tej odpowiedzialności znajduje się w art. 415 k.c. „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”.

 

Podsumowując należy wskazać, iż odpowiedzialność deliktowa i odpowiedzialność kontraktowa różnią się ze względu na przyczyny poniesionej szkody - charakter działalności sprawcy. Niezależnie jednak od rodzaju działalności sprawcy, jeśli w wyniku jego postępowania została poniesiona szkoda, ma on obowiązek wypłacenia zadośćuczynienia (odszkodowania) osobie poszkodowanej. Pod tym względem odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa są więc podobne - obie prowadzą do jednego rezultatu - poniesienia kosztów po stronie projektanta.

 

08 listopada 2018

odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa projektanta

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI