forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Użytkowanie nieruchomości wiąże się z koniecznością dbania o jej stan poprzez konserwacje i dokonywanie remontów. Zaniechania w tym względzie mogą być podstawą odpowiedzialności cywilnej w przypadku zniszczenia mienia lub szkód na zdrowiu lub życiu ludzi.

 

Szkody osób cywilnych pokrzywdzonych w wyniku zawalenia się budowli lub jej części winny być naprawione. Osobom pokrzywdzonym przysługują roszczenia o naprawienie szkody oraz zadośćuczynienie.

 

Za szkody w pierwszej kolejności odpowiada właściciel nieruchomości (posiadacz samoistny).

 

Odpowiedzialność ta, zwana również odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka, wynika z art. 434 kodeksu cywilnego.

 

Poniżej przytoczę treść w/w przepisu:

Art. 434. Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie.”

 

Odpowiedzialność jest wyłączona wówczas, gdy posiadacz zdoła wykazać taką przyczynę zawalenia się budowli lub oderwania się jej części, które nie może być uznane ani za rezultat braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani wady w budowie. Odpowiedzialność wyłącza zdarzenie mające cechy siły wyższej, a więc przyczyn atmosferycznych (np. huraganowy wiatr), a nawet np. działań wojennych. Od odpowiedzialności zwolni posiadacza także wyłączna wina poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności 1

 

Odpowiedzialności na podstawie art. 434 k.c. nie ponosi posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca, użytkownik).

 

Tym samym właściciel nie może lekceważyć stanu nieruchomości i winien dokonywać okresowych remontów i konserwacji, zaniedbania w tym zakresie prowadzą do odpowiedzialności cywilnej właściciela nieruchomości.

 

1Wałachowska, Monika i Ziemiak, Michał P.. Art. 434. W: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534). Wolters Kluwer Polska, 2018.

 

08 listopada 2018

Odpowiedzialność cywilna właściciela nieruchomości za jej zawalenie

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI