forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Geodeci zajmują się pomiarami na działek i gruntów pod wszelkiego rodzaju budowle, w tym budowę dróg i autostrad. Wykonują oni również mapy do celów projektowych, sporządzają niezbędną dokumentację, mogą też urządzać tereny rolne lub leśne.


Geodeta zobowiązany jest wykonywać swoje czynności z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Naruszenie obowiązków geodety i wyrządzenie szkody Inwestorowi może być podstawą odpowiedzialności cywilnej, zawodowej, a także karnej.

 

Odpowiedzialność geodety regulują przepisy kodeksu cywilnego – art. 471 i n., zgodnie z którymi dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W sytuacji, gdy geodeta nie wykona bądź nienależycie wykona swoje zobowiązanie – np. geodeta niewłaściwie wytyczy budynek lub granicę działek, lub w ogóle nie wykona czynności wytyczenia będzie ponosił wobec Inwestora odpowiedzialność za szkodę która z w/w wynikła. Inwestor poniesie szkodę wskutek niewłaściwego zachowania geodety np. wszelkie koszty jakie poniesie inwestor w związku z koniecznością opracowania dokumentacji zamiennej, koszt wykonania dodatkowych prac budowlanych. Warto wskazać, iż między zachowaniem geodety, a doznaną przez Inwestora szkodą musi zachodzić związek przyczynowy, geodeta będzie ponosił odpowiedzialność tylko za normalne następstwa swoich czynów. Szkoda wyrządzona Inwestorowi przez geodetę obejmuje również utracone korzyści np. niemożność oddania obiektu do najmu i pobierania z tego tytułu czynszu wskutek przeprowadzenia dodatkowych prac budowlanych. Warto wskazać, iż w przypadku zawarcia przez geodetę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawsze mamy możliwość dochodzenia odszkodowania od geodety lub z ubezpieczenia w ramach wykupionej polisy OC geodety.

 

16 listopada 2018

Odpowiedzialność cywilna geodety

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI