forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Do napisania niniejszego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie czytelnika poradnika: „Witam. Nazywam się Rafał M. Tydzień temu moja żona oznajmiła mi, że złożyła do Sądu Rejonowego w K. pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Byłem w tym Sądzie i rzeczywiście przeczytałem to pismo. Chcę się sumiennie ustosunkować do jej argumentów i wnieść o oddalenie tego powództwa. Czy Sąd doręczy mi odpis tego pozwu? Kiedy mam wnieść swoją odpowiedź na pozew? Czekam na informację. Rafał M.”.

Po pierwsze należy podkreślić, że Sąd ma obowiązek doręczenia odpisu pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami wraz z załącznikami drugiej stronie. Wedle art. 206 Kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1. Termin rozprawy wyznacza przewodniczący. Jednocześnie z wyznaczeniem pierwszej rozprawy zarządza doręczenie pozwu i stosownie do potrzeby wyznacza sędziego sprawozdawcę.

§ 2. Równocześnie z doręczeniem pozwu i wezwania na pierwszą rozprawę poucza się pozwanego o:

 

  1. czynnościach procesowych, które może lub powinien podjąć, jeśli nie uznaje żądania pozwu w całości lub w części, w szczególności o możliwości lub obowiązku wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o obowiązujących w tym zakresie wymaganiach co do terminu i formy, lub przedstawienia swoich wniosków, twierdzeń i dowodów na rozprawie (…)”.

 

Ponadto, zgodnie z art. 207 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania karnego:


„§ 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.

§ 2. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie”.

 

Niniejsze oznacza, że co do zasady, Pozwany ma prawo złożenia odpowiedzi na pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami do momentu pierwszego posiedzenia w sprawie wyznaczonego na rozprawę. Jednakże, Sąd ma możliwość zobowiązania Pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew przy doręczeniu jego odpisu w wyznaczonym terminie, który nie może być krótszy niż dwa tygodnie.

 

W związku z niniejszym powstaje następujące pytanie – co się dzieje jeżeli Sąd zobowiązał Pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu pozwu, a Pozwany złożył odpowiedź po terminie wyznaczonym przez Sąd?

 

Odpowiedzi na niniejsze pytanie należy poszukiwać w art. 207 § 7 Kodeksu postępowania cywilnego, wedle którego: odpowiedź na pozew złożona z naruszeniem § 2 podlega zwrotowi (…)”.

 

Istotnym jest fakt, iż na postanowienie Sądu o zwrocie odpowiedzi na pozew nie przysługuje zażalenie, co oznacza, że nie możemy zaskarżyć tego postanowienia w toku postępowania do sądu II instancji.

Ponadto, należy dodać, iż: „(…) pomimo braku odesłania do choćby odpowiedniego zastosowania przepisu art. 130 KPC, w tym zakresie wydaje się, że zwrócona odpowiedź na pozew nie powinna wywołać żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z jej wniesieniem do sądu (…) oznacza to, że twierdzenia i dowody ponownie powołane po zwrocie pisma będą uznane za spóźnione (…)”„Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz” pod red. prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ, wyd. 23, rok 2018.

 

Reasumując, w odpowiedzi na pytanie czytelnika należy podkreślić, iż po pierwsze Sąd Rejonowy w K. doręczy Rafałowi M. odpis pozwu złożonego przez jego żonę o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Rafał M. ma prawo złożenia odpowiedzi na w/w pozew do momentu pierwszego posiedzenia w sprawie wyznaczonego na rozprawę. Jednakże, Sąd Rejonowy w K. ma możliwość zobowiązania czytelnika poradnika do złożenia odpowiedzi na pozew przy doręczeniu jego odpisu w wyznaczonym terminie, który nie może być krótszy niż dwa tygodnie.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

21 stycznia 2019

Odpowiedź na pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami – termin jej wniesienia

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI