forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W związku z zaistnieniem katastrofy budowlanej ustawodawca określił bezwzględne obowiązki, które w zależności od tego czy zajście miało miejsce w budowanym, rozbieranym czy użytkowanym obiekcie budowlanym obciążają kierownika budowy (bądź robót), właściciela, zarządcę lub użytkownika. Obowiązki te zostały określone w ustawie Prawo Budowlane.

 

Najważniejszym obowiązkiem jest oczywiście zorganizowanie doraźnej pomocy poszkodowanym oraz przeciwdziałanie rozszerzaniu się skutkom katastrofy, zabezpieczenie miejsca katastrofy.

 

Ustawodawca nałożył na w/w podmioty obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie:

 

a) właściwy organ nadzoru budowlanego,

b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,

c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,

d) a także inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.

 

Zawiadomienie organów ścigania o katastrofie budowlanej wynika z faktu, że w konkretnym przypadku sprowadzenie katastrofy budowlanej stanowi przestępstwo z art. 163§1 k.k. kodeksu karnego. Kodeks karny za przestępstwo uznaje takie działanie czy zaniechanie, które sprowadza zdarzenie zagrażające życiu lub zdrowiu wielu ludzi albo mieniu wielkich rozmiarów, które ma postać:

 

  • pożaru,

  • zawalenia się budowli, zalewu lub obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,

  • eksplozji materiałów wybuchowych,

  • wybuchu jądrowego.

 

Po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie organ nadzoru budowlanego jest obowiązany:


1) niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Nadto w art. 79 ustawy prawo Budowlane wskazano, iż „Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego po zakończeniu postępowania, o którym mowa w art. 78, jest obowiązany podjąć niezwłocznie działania niezbędne do usunięcia skutków katastrofy budowlanej.”

14 listopada 2018

Obowiązki związane z wystąpieniem katastrofy budowlanej

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI