forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Rozdzielność majątkowa a długi

 

Działanie jednego z małżonków, polegające na zaciągnięciu długu i spożytkowaniu go we własnych celach, skutkujące np. prowadzeniem postępowania egzekucyjnego wobec majątku wspólnego małżonków stanowi podstawę do złożenia do Sądu pozwu o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Powyższe zilustrujemy na przykładzie czytelniczki bloga, która skierowała do nas następujące pytanie: „Szanowni Państwo. Bardzo proszę o pomoc. Jestem już tak zdesperowana postępowaniem mojego męża, że chciałabym podjąć jakieś kroki prawne. Mianowicie kilka dni temu dowiedziałam się, że mój małżonek bez mojej wiedzy ani zgody wziął pożyczkę na gigantyczną dla mnie kwotę – na kwotę 40.000,00 złotych. Nie wiem na co poszły te pieniądze. Ja ani moje małoletnie dzieci w wieku 10 i 14 lat nie mieliśmy wiedzy, że mój mąż coś takiego zrobił. Pytałam go, co się z tym stało i gdzie są te pieniądze. Powiedział, że je spożytkował. Mój mąż ma problem z alkoholem i domyślam się, że po prostu spożytkował je na alkohol, libacje z kolegami, itp. Teraz bank zwrócił się do mnie, żebym te pieniądze oddała, bo mamy wspólność ustawową. Ja już mam tego dość i chciałabym zapytać czy ja mogę teraz ustanowić przez Sąd rozdzielność majątkową, bo przyznam, że boję się, że w przyszłości taka sytuacja może się powtórzyć. Mój mąż ma problemy z alkoholem. Proszę o wiadomość. Pozdrawiam”.

 

W pierwszej kolejności pragnę wskazać, że małżonkowie mają możliwość wyboru sposobu ustanowienia rozdzielności majątkowej, a mianowicie mogą:

  • zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej;

  • skierować do Sądu pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Odnośnie punktu pierwszego, czytelniczka bloga powinna udać się do notariusza w celu podpisania aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową. Jednakże, w tej sytuacji jest to zgodne ustanowienie rozdzielności majątkowej przez małżonków, w związku z tym zgodę na zawarcie niniejszego aktu notarialnego musi wyrazić współmałżonek. Jest o niezbędne, gdyż taki akt jest podpisywany przez oboje małżonków.

 

W kwestii sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowego należy nadmienić, iż wedle art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”. Czy w związku z tym, naganne zachowanie małżonka polegające na zaciągnięciu długu, który nie był usprawiedliwiony interesem rodziny jest ważnym powodem w rozumieniu art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

 

Jak zaznaczył Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w wyroku z dnia 31 stycznia 2003 roku wydanym w sprawie o sygn. akt IV CKN 1710/00: „ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej ma na celu wzmocnienie rodziny oraz zapewnienie jej ustabilizowanej bazy materialnej i najpełniej realizuje zasadę równych praw obojga małżonków w dziedzinie stosunków majątkowych stanowiących materialną podstawę funkcjonowania rodziny. Przez ważne powody, dające podstawę do zniesienia tej wspólności, przyjęło się - rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny”.

 

Zważywszy na wyżej wymienione orzeczenie stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków jest podstawą do wytoczenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. W związku z tym, zachowanie małżonka czytelniczki bloga polegające na zaciągnięciu długu i spożytkowaniu go we własnych celach, skutkujące obecnie egzekucją prowadzoną wobec majątku wspólnego małżonków stanowi podstawę do złożenia do Sądu pozwu o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Niniejsze potwierdził jednoznacznie Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w innym wydanym przez siebie orzeczeniu, tj. wyroku z dnia 27 lutego 1995 roku wydanym w sprawie o sygn. akt III CRN 7/95, wedle którego: „nie samo zaciągnięcie długu, nawet znacznego, lecz dopiero zaciągnięcie takiego długu, który nie był usprawiedliwiony interesem rodziny kwalifikuje zachowanie pozwanego małżonka jako naganne i przy istnieniu niepomyślnych prognoz co do tego aby małżonek ten powstrzymał się w przyszłości od tego rodzaju zachowania, spełnia warunki do uznania zaciągnięcia długu za ważny powód w rozumieniu art. 52 KRO”.

 

Podsumowując, a jednocześnie odpowiadając na pytanie czytelniczki bloga pragnę wskazać, że działanie małżonka czytelniczki bloga polegające na zaciągnięciu długu i spożytkowaniu go we własnych celach, skutkujące aktualnie prowadzeniem postępowania egzekucyjnego wobec majątku wspólnego małżonków stanowi podstawę do złożenia do Sądu pozwu o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

15 stycznia 2019

Niewłaściwe zachowanie małżonka a rozdzielność majątkowa

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI