forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, bezpłatne porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Przestępstwo przywłaszczenia opisane zostało w art. 284 Kodeksu Karnego. Zgodnie z art. 284§1 k.k. „kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Przywłaszczenie może więc dotyczyć cudzej rzeczy ruchomej (tj. każdego przedmiotu, który jest wyodrębniony i ma wartość majątkową np. samochodu), bądź cudzego prawa majątkowego (prawa, przysługującego wobec rzeczy – tj. zastawu, własności, określonej wierzytelności – najmu, dzierżawy, prawa spadkowego – prawo do spadku, w tym także dokumentu, który stwierdza o istnieniu takiego prawa np. umowy sprzedaży).

 

Przywłaszczenie należy do przestępstw powszechnych tj. może zostać popełnione przez każdą osobę fizyczną.

 

Jest to również przestępstwo umyślne i kierunkowe tzn. sprawca musi być świadomy tego, że rzecz lub prawo nie należą do niego i mimo to chce je nieodwracalnie zatrzymać dla siebie.

 

Przestępstwo przywłaszczenia jest co do zasady ścigane z oskarżenia publicznego. Jeżeli jednak, pokrzywdzonym w stosunku do sprawcy jest osoba najbliższa, ściganie następuje na jej wniosek.

 

Zadzwoń, aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 
 

Na czym polega przywłaszczenie?

 

Przywłaszczenie polega na bezprawnym zabraniu cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego i następnie włączenie ich do swojego majątku. Sprawca przestępstwa postępuje więc z cudza rzeczą lub prawem, jakby był sam był ich właścicielem. Aby doszło do popełnienia przestępstwa, przywłaszczona rzecz musi znajdować się uprzednio w legalnym posiadaniu sprawcy.

 

Tak więc przywłaszczenie może dotyczyć rzeczy znalezionej, wypożyczonej, oddanej sprawcy w celu wykonania usługi bądź prawa majątkowego – z którego sprawca mógł legalnie korzystać np. na podstawie zezwolenia uprawnionego.

 

Sprawca przestępstwa może rozporządzić przedmiotem przywłaszczenia na rzecz innych osób np. sprzedać rzecz (działanie) lub włączyć ją do swojego stanu posiadania – nie zwracać jej właścicielowi (zaniechanie).

 

Przykładowo:

Przestępstwo z art. 284§1 k.k. popełnia osoba, która:

  • działając - sprzedała rzecz innej osobie, darowała ją innej osobie, zamieniła się z inną osobą, albo odmawia jej zwrotu, ukrywa ją przed właścicielem, albo zaprzecza, że ją w ogóle posiada,

  • np. wypożycza pojazd mechaniczny na określony czas popełnia przestępstwo przywłaszczenia w sytuacji, gdy po umówionym czasie – odmawia jego zwrotu uprawnionemu. Sprawca musi mieć jednak świadomość, że musi zwrócić pojazd.

 

Należy wskazać, że w przypadku rzeczy ruchomej - przywłaszczenie stanowi czyn zabroniony, którego charakter zależy od jej wartości. Jeżeli wartość utraconej rzeczy nie przekracza kwoty 500 zł - w chwili popełnienia czynu, to mamy do czynienia wyłącznie z wykroczeniem z art. 119§1 k.w. a nie przestępstwem. Jeżeli wartość rzeczy przekracza wartość 500 zł, bądź jeżeli doszło do przywłaszczenia prawa majątkowego, to w takim wypadku sprawca czynu popełnia przestępstwo z art. 284 k.k.

 

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Szymon Wesling

 

Zadzwoń, aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

12 czerwca 2019

Na czym polega przestępstwo przywłaszczenia?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI