forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Przyznam, że nierzadko czytelnicy poradnika pytają mnie o wpływ kwestii ekonomicznych związanych z małoletnimi dziećmi Stron postępowania na dopuszczalność orzeczenia rozwodu. Przykładem jest zapytanie Włodzimierza Ł.: „Szanowni Państwo proszę o pomoc. Od kilkunastu miesięcy moje małżeństwo to fikcja. Wiem o tym zarówno ja, jak i moja żona. Nie współżyjemy fizycznie, nie spędzamy ze sobą czasu, a co istotne mieszkamy w jednym domu, ale tak naprawdę oddzielnie. Ja śpię w innym pokoju, a moja żona w innym. Chciałbym formalnie to zakończyć, o czym ostatnio  rozmawiałem z żoną. Jednak moja żona wskazała mi, że nie zgadza się na rozwód, a nawet jeżeli wystąpię do Sądu z pozwem o rozwód, nie dostanę go, bo jest to niedopuszczalne z uwagi na nasze dzieci, których sytuacja majątkowa po rozwodzie uległaby pogorszeniu. Chodzi o to, że jestem właścicielem dużej firmy i jest to mój majątek osobisty, a moja żona nie pracuje. Mamy dwójkę dzieci w wieku 5 i 10 lat. Czy rzeczywiście ona ma rację i Sąd z uwagi na kwestie ekonomiczne związane z dziećmi nie dałby mi rozwodu? Przecież ja płaciłbym alimenty… Proszę o odpowiedź. Włodzimierz Ł.”.

 

Rozpoczynając rozważania w tym zakresie, należy w pierwszej kolejności dostrzec, że jeżeli dobro małoletnich dzieci Stron postępowania ucierpiałoby wskutek orzeczenia rozwodu, Sąd oddala powództwo, co wynika wprost z art. 56 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wedle którego: „jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

 

Czy w takiej sytuacji aspekt ekonomiczny będący następstwem orzeczenia rozwodu i akcentowanie pogarszania się sytuacji dzieci jedynie w finansowym kontekście może samodzielnie i jednoznacznie przesądzać o tym, że dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu?

Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie była jednoznaczna. Wątpliwości w tym zakresie rozwiał wyrok Sądu Najwyższego wydany dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie o sygn. akt III CKN 850/99, zgodnie z którym: „aspekt ekonomiczny, będący następstwem orzeczenia rozwodu i akcentowanie w kasacji pogarszania się sytuacji dzieci, w tym finansowym kontekście, nie może wyłącznie przesądzać o tym, że dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu”. Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu niniejszego orzeczenia: „(…) ustawowe pojęcie [dobro dziecka] wymaga każdorazowo oceny sytuacji wspólnych małoletnich dzieci z punktu widzenia przyszłego, to jest po rozwodzie, zaspokojenia ich potrzeb i to nie tylko za pomocą świadczeń o charakterze majątkowym, ale również i o charakterze niemajątkowym. W każdym, przeto procesie o rozwód małżonków mających wspólne małoletnie dzieci sądy zobowiązane są wnikliwie badać wpływ skutków rozwodu na dobro tychże dzieci i wyjaśniać swoją ocenę takiego hipotetycznego wpływu za pomocą odpowiednich dowodów. W szczególności wymaga zbadania i oceny, czy rozwód nie spowoduje osłabienia emocjonalnej więzi z dziećmi tego z małżonków, przy którym dzieci nie pozostaną, w stopniu, który mógłby ujemnie wpłynąć na wykonywanie jego obowiązków rodzicielskich (…)”.

Powyższe oznacza, iż przy ocenie sprzeczności orzeczenia rozwodu z dobrem małoletnich dzieci aspekt ekonomiczny nie może stanowić wyłącznego kryterium branego przez Sąd pod uwagę. W związku z powyższym, żona czytelnika poradnika bloga – Włodzimierza Ł. jest w błędzie i jej twierdzenia nie znajdują odzwierciedlenia w ugruntowanej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

04 marca 2019

Kwestie ekonomiczne a sprzeczność rozwodu z dobrem małoletnich dzieci małżonków

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI