forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Do napisania poniższego artykułu skłoniło mnie następujące pytanie czytelnika:

 

Witam. Niedawno otrzymałem wyrok skazujący 1 roku pozbawienia wolności za ponowne złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Chciałem się dowiedzieć czy taki wyrok nadaje się do odbycia w dozorze elektronicznym, gdyż słyszałem, że w dozorze można odbyć każdą karę do jednego roku pozbawienia wolności. Jakie warunki muszę spełnić by złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

 

W art. 43la k.k.w. zostały wskazane warunki jakie skazany musi spełnić, aby mógł ubiegać się o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego:

 

1. wobec skazanego została orzeczona kara pozbawienia wolności do 1 roku,

  • Liczy się tutaj czas orzeczony w wyroku, a nie czas faktycznie pozostały do odbycia, np. Jeżeli wyrokiem została orzeczona kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, a skazany odbył już 3 miesiące tej kary, to pomimo iż do odbycia pozostało tylko 11 miesięcy, to kara ta nie kwalifikuje się do odbycia w dozorze elektronicznym.

  • Orzeczona wyrokiem łącznym kara może być odbyta w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli nie przekracza 1 roku pozbawienia wolności.

  • W dozorze elektronicznym można odbyć również kilka niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, jeżeli suma orzeczonych kar nie przekracza 1 roku, np. jeżeli skazany ma 3 wyroki, których nie można połączyć w wyroku łącznym: 3 miesiące, 4 miesiące i 5 miesięcy pozbawienia wolności, co daje łącznie 12 miesięcy pozbawienia wolności, to wszystkie te kary można odbyć w systemie dozoru elektronicznego

 

2. jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary,

 

3. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,

Przez miejsce stałego pobytu rozumie się lokal mieszkalny – dom albo mieszkanie, w którym będzie odbywany dozór. Posiadanie miejsca zamieszkania jest niezbędne, gdyż podstawowym obowiązkiem skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest pozostawanie we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu, w wyznaczonym czasie.

 

4. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie przez skazanego kary w miejscu wspólnego zamieszkania.

Wymagana jest zgoda każdej osoby pełnoletniej, która jest zameldowana w lokalu, w którym będzie odbywana kara w systemie dozoru elektronicznego. Dozór elektroniczny może wpływać na życie i funkcjonowanie osób współzamieszkujących ze skazanym, więc Sąd potrzebuje mieć zapewnienie, że nie będzie na tym tle dochodziło między nimi do konfliktów.

 

5. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne, przez które należy rozumieć warunki mieszkaniowe skazanego, umożliwiające zainstalowanie i funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez upoważniony podmiot dozorujący w praktyce chodzi o zasięg telefonii komórkowej.

 

O wyrażenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może się starać:

 

  • osoba, wobec której toczy się postępowanie o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, czyli został wydany prawomocny wyrok skazujący na bezwzględną karę pozbawienia wolności, ale nie została jeszcze osadzona w zakładzie karnym.

  • osoba, która rozpoczęła już odbywanie kary pozbawienia wolności i została już osadzona w zakładzie karnym. W tym przypadku posiedzenie w sprawie dozoru elektronicznego odbędzie się w zakładzie karnym, w którym przebywa skazany.

 

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

 

Wniosek o dozór elektroniczny

14 maja 2018

Kto może złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI