KRADZIEŻ I PRZYWŁASZCZENIE

17 czerwca 2019
Co do zasady, przestępstwo przywłaszczenia z art. 284 § 1 k.k. jest ścigane z oskarżenia publicznego. W chwili ujawnienia przestępstwa, organy ścigania w tym Policja
14 czerwca 2019
Przestępstwo przywłaszczenia, określone w art. 284§1 k.k. polega na bezprawnym zabraniu cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego i następnie włączenie ich do swojego majątku. Sprawca
14 czerwca 2019
W art. 284 § 2 k.k. został określony kwalifikowany typ przywłaszczenia, jakim jest sprzeniewierzenie. Polega ono na przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej, która została powierzona sprawcy
13 czerwca 2019
Przestępstwo przywłaszczenia zostało opisane w art. 284§1 k.k. i polega na bezprawnym zabraniu cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego i następnie włączenie ich do swojego
13 czerwca 2019
Co wpływa na wymiar kary przy przywłaszczeniu? Sąd przy wymiarze kary bierze pod uwagę stopnień winy sprawcy oraz stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu.
12 czerwca 2019
  Wpadek mniejszej wagi przy przestępstwie przywłaszczenia został wskazany w art. 284 §3 k.k. zgodnie z którym „w wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca
12 czerwca 2019
Z artykułu dowiesz się: jaka kara grozi za przywłaszczenie? co zrobić, aby ubiegać się o łagodniejszą karę? Kara za przywłaszczenie: za popełnienie przestępstwa przywłaszczenia sprawcy
12 czerwca 2019
  Przywłaszczenie określonej rzeczy ruchomej może stanowić zarówno przestępstwo jak i wykroczenie. Przestępstwo przywłaszczenia opisane zostało w art. 284§1 k.k. i polega na: bezprawnym zabraniu cudzej
12 czerwca 2019
Przestępstwo przywłaszczenia opisane zostało w art. 284 Kodeksu Karnego. Zgodnie z art. 284§1 k.k. „kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze

PORADNIK ADWOKATA

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI