forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie, w jaki sposób złożyć skuteczną korektę deklaracji podatkowej.

 

Przesłankami zastosowania tej instytucji są:

 

  • złożenie korekty deklaracji w przewidzianym ustawą terminie;

  • uzasadnienie korekty deklaracji;

  • uiszczenie uszczuplonej bądź narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej.

 

Regulacja dotycząca możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności poprzez korektę deklaracji zawarta jest w art. 16a k.k.s. W myśl tego przepisu Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.1)), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Tak więc o tym, czy korekta deklaracji będzie mogła zostać uznana za skuteczną będą decydować przepisy innych ustaw niż kodeks karny skarbowy, a mianowicie Ordynacji podatkowej lub ustawy o kontroli skarbowej. Korekta musi zostać złożona przez podatnika, płatnika lub inkasenta.

 

Aby określić termin, w jakim powinna zostać złożona korekta trzeba odwołać się właśnie do przepisów tych ustaw. W przypadku, gdy ustalenie naruszenie przepisów podatkowych następuje w drodze kontroli podatkowej (tj. na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej), korektę deklaracji należy złożyć przed wszczęciem tej kontroli. Możliwość złożenia korekty deklaracji po zakończeniu kontroli oraz po zakończeniu postępowania podatkowego istnieje jedynie w zakresie jaki nie został objęty decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

W przypadku kontroli skarbowej (prowadzonej w oparciu o przepisy ustawy o kontroli skarbowej) korekta może zostać natomiast złożona przed wszczęciem postępowania kontrolnego, a po jego zakończeniu, podobnie jak w przypadku postępowania podatkowego, w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Ponadto ustawa o kontroli skarbowej przewiduje możliwość złożenia deklaracji terminie 7 dni przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli, który to termin wyznaczony został kontrolowanemu przez organ kontroli do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

 

Nie istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej w trakcie trwania postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego lub kontroli podatkowej, w zakresie objętym tą kontrolą.

 

Zgodnie z przepisem art. 16a k.k.s. elementem, który jest konieczny dla uznania za korekty deklaracji podatkowej za skuteczną jest jej uzasadnienie – wskazanie przyczyn złożenia korekty. Należy zaznaczyć, że w uzasadnieniu korekty deklaracji podatkowej nie ma konieczności ujawniania okoliczności związanych z popełnieniem czynu lub osób współdziałających. Sprawia to, że złożenie skutecznej korekty deklaracji podatkowej atrakcyjniejszym rozwiązaniem dla oskarżonego czy obwinionego niż korzystanie z czynnego żalu opisywanego we wcześniejszych artykułach.

Aby oskarżony mógł skorzystać z dobrodziejstwa opisywanej instytucji musi uiścić uszczuploną lub nawet narażoną na uszczuplenie należność publicznoprawną. Oznacza to, że nawet nie musiało dojść do straty po stronie Skarbu Państwa, aby konieczne stało się zapłacenie zagrożonego podatku. Wystarczające dla powstania takiego obowiązku jest samo narażenie należności na uszczuplenie, mające swoje źródło w przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym.

Podsumowując, złożenie skutecznej korekty deklaracji podatkowej jest korzystnym rozwiązaniem. Skorzystanie z tej instytucji pozwala na zachowanie statusu osoby niekaranej mimo popełnienia przestępstwa skarbowego.

 

21 czerwca 2018

Korekta deklaracji podatkowej

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI