forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zadośćuczynienie z art. 446 § 4 k.c. jest zasądzane na rzecz osoby trzeciej, która nie jest bezpośrednio poszkodowana, co oznacza, że czyn sprawczy był skierowany przeciwko innej osobie, natomiast zadośćuczynienie otrzymuje osoba pośrednio poszkodowana. Osobami uprawnionymi do żądania kompensaty na podstawie wskazanego artykułu są członkowie rodziny zmarłego, jednakże muszą to być najbliżsi członkowie tej rodziny.

 

Do kręgu osób uprawnionych należą m.in.:

 

 • dzieci,

 • współmałżonek zmarłego,

 • rodzice,

 • rodzeństwo, także przyrodnie,

 • macocha, ojczym,

 • dzieci przyjęte na wychowanie,

 • babka, dziadek,

 • zięć,

 • teściowie,

 • nasciturus (dziecko poczęte),

 • konkubent.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego: o tym, kto jest najbliższym członkiem rodziny decyduje faktyczny układ stosunków pomiędzy określonymi osobami, a nie formalna kolejność pokrewieństwa wynikająca w szczególności z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czy ewentualnie z powinowactwa np. wnuczka zmarłego, będąca dzieckiem pozamałżeńskim wychowywana przez babkę, pomimo że matka żyła i była zdolna do alimentacji córki. Aby więc ustalić, czy występujący o zadośćuczynienie jest najbliższym członkiem rodziny nieżyjącego sąd powinien stwierdzić, czy istniała silna i pozytywna więź emocjonalna pomiędzy dochodzącym tego roszczenia a zmarłym (wyrok SN z dnia 3 czerwca 2011 r.,III CSK 279/10).

 

Krąg ten obejmuje więc małżonka i dzieci zmarłego, innych krewnych, powinowatych, a także osoby niepowiązane formalnymi stosunkami prawnorodzinnymi, jak np. konkubent, pod warunkiem, że zmarły utrzymywał z nimi stosunki rodzinne, pozostając faktycznie w szczególnej bliskości powodowanej bardzo silną więzią uczuciową. W kręgu osób uprawnionych do zadośćuczynienia wskazać również należy nasciturusa. Poczęte dziecko należy traktowane tak samo jak dziecko urodzone i podobnie jak ono po śmierci rodzica doznaje różnych szkód zarówno majątkowych jak i niemajątkowych.

 

Osobą najbliższą nie musi być krewny. Dla zaliczenia do tego kręgu tych osób ważne jest poczucie bliskości i wspólności, wspólność gospodarcza, a także stosunki emocjonalne łączące te osoby. Decydujące nie są wyłącznie względy pokrewieństwa lecz również faktyczny relacje łączące zmarłego z osobą żądającą zadośćuczynienia.

 

01 marca 2017

KOMU NALEŻY SIĘ ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI