forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Kierowca, który popełnił przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. może na każdym etapie prowadzonego postępowania wnosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

Sprawca przestępstwa przeciwko, któremu toczy się postępowanie karne do momentu skierowania sprawy przez Prokuraturę do Sądu ma status podejrzanego. Natomiast po wpłynięciu akt sprawy do Sądu i zarejestrowaniu sprawy w Sądzie podejrzany staje się oskarżonym.

 

Kiedy nietrzeźwy kierowca może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę pod wpływem alkoholu?

 

Podejrzany może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego już na przesłuchaniu na Policji po złożeniu przez niego wyjaśnień. Adresatem takiego wniosku jest właściwa Prokuratura prowadząca postępowanie przygotowawcze.W tym miejscu należy wskazać, iż umorzyć warunkowo postępowanie karne może wyłącznie Sąd, gdyż decyzja w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego zapada w formie wyroku.

 

Podejrzany może natomiast złożyć do Prokuratury: Wniosek o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jeżeli Prokurator przychyli się do złożonego wniosku, wówczas zamiast aktu oskarżenia skieruje do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jeżeli jednak Prokurator uzna, iż w jego ocenie brak jest przesłanek do skierowania wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wówczas wyśle do Sądu akt oskarżenia. W takim przypadku kierowca powinien ponownie złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, jednakże adresatem pisma będzie Sąd.

 

Z mojej praktyki zawodowej wynika, iż często podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego, kierowca wyraża zgodę na „samoukaranie” tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Powyższe wynika z faktu, iż zazwyczaj policjant dokonujący czynności przesłuchania informuje kierowcę, iż dobrowolne poddanie się karze jest najkorzystniejszym rozwiązaniem w sprawie o jazdę po alkoholu. Natomiast nie informuje podejrzanego, że może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, gdyż nie ma takiego obowiązku.

 

W związku z powyższym, pojawia się pytanie, czy sprawca przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości może cofnąć zgodę na skazanie, wyrażoną podczas przesłuchania i złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Odpowiadając na powyższe pytanie, należy wskazać, iż nietrzeźwy kierujący może jak najbardziej cofnąć zgodę na skazanie w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Ostateczny termin na cofnięcie zgody, to posiedzenie w Sądzie wyznaczone celem rozpoznania wniosku. Oczywiście kierowca może jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego wysłać do Prokuratury cofnięcie zgody na skazanie wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

Natomiast w przypadku gdy Prokurator wysłał już akta sprawy do Sądu, wówczas adresatem pisma, będącego cofnięciem zgody na skazanie jest Sąd, w okręgu, którego kierowca popełnił przestępstwo. Pismo do Sądu powinno być zatytułowane: Cofnięcie zgody na skazanie w trybie art. 335 k.p.k. Do niniejszego pisma, kierowca może załączyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego bądź wysłać w osobnym piśmie.

 

 

Więcej na temat instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz okoliczności jakie muszą wystąpić w sprawie o jazdę w stanie nietrzeźwości, aby Sąd mógł zastosować omawianą instytucję znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu.

 

 

09 października 2017

KIEDY WNOSIĆ O WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI