forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z art. 106 k.k. z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Innymi słowy, osoba wobec której uprzednie skazanie uległo zatarciu, w świetle prawa jest traktowana jako osoba niekarana. Z chwilą zatarcia skazania, wpis o wyroku skazującym jest usuwany z mocy prawa z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Zatarcie skazania za jadę po alkoholu z art. 178a § 1 k.k.

 

Chwila zatarcia skazania za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zależy od tego, jaką karę Sąd wymierzył nietrzeźwemu kierowcy. Zgodnie z powyższym jeżeli za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu z art. 178a § 1 k.k. zostanie orzeczona:

 

  • kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – zatarcie skazania, następuje z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, który liczony jest od dnia uprawomocnienia się wyroku. Zgodnie z art. 70 § 1 k.k. okres próby wynosi od 1 roku do 3 lat.

 

  • kara ograniczenia wolności – informacja o wyroku zostaje usunięta z Krajowego Rejestru Karnego po 3 latach od wykonania tej kary. Zgodnie z art. 34 § 1 k.k. Sąd wymierza karę ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 2 lat. Kara ograniczenia wolności polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25 % wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięczny.

​​​​​​​

  • kara grzywny – zatarcie skazania następuje po upływie 1 roku od wykonania kary, tj. od zapłacenia orzeczonej kary grzywny. W sytuacji gdy skazany wystąpił do Sądu z wnioskiem o rozłożenie kary grzywny na raty i Sąd przychylił się do wniosku, wówczas okres 1 roku liczony jest od zapłacenia ostatniej raty.

 

Jednakże należy pamiętać, że zgodnie z art. 107 § 6 k.k. Sąd orzekł środek karny (w przypadku skazania za jazdę po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny i wynosi od 3 do 15 lat) zatarcie skazania nie może nastąpić dopóki orzeczony zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie zostanie wykonany, tj. nie upłynie okres, na który Sąd orzekł zakaz. Innymi słowy, nawet jeżeli upłynie już termin zatarcia kary, informacja o wydanym wyroku nadal będzie widnieć w Krajowym Rejestrze Karnym dopóki zakaz prowadzenia samochodów nie zostanie wykonany.

 

19 października 2017

KIEDY SKAZANIE ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU ULEGA ZATARCIU?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI