forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W myśl art. 90 ustawy Prawo Budowlane przestępstwo Samowoli budowlanej zagrożone jest karami: grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

 

Z uwagi na fakt, iż terminu przedawnienia w/w przestępstwa nie reguluje żaden inny przepis szczególny, to zastosowanie będą miały ogólne terminy przedawnienia przestępstw zawarte w kodeksie karnym. Art. 102§1 4 kodeksu karnego stanowi, iż tego rodzaju wysepki przedawniają się z upływem 5 lat od czasu ich popełnienia. Jeżeli w tym okresie zostanie wszczęte postępowanie przeciwko określonej osobie, to okres przedawnienia przedłuża się o kolejne pięć lat, a więc okres ten wynosi dziesięć lat (art. 102 k.k.). Powyższe oznacza, iż sprawcy przestępstwa samowoli budowlanej nie można ścigać po 5 latach od jego popełnienia.

 

Jeżeli zatem Inspektor Nadzoru Budowlanego odkryje samowolę budowlaną po upływie np. 9 lat to zgodnie z art. 17 § 1 pkt 6 kodeksu postępowania karnego Inwestor nie poniesie żadnej odpowiedzialności karnej, gdyż z uwagi na przedawnienie karalności postępowania nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza się.

21 listopada 2018

Kiedy przedawnia się przestępstwo samowoli budowlanej z art. 90 ustawy Prawo Budowlane

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI