forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Do napisania tego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie od czytelnika bloga:

 

Dzień dobry. Wczoraj został wydany wobec mnie wyrok skazujący na karę bezwzględnego pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków. Nie będę od niego składał apelacji, gdyż nie widzę szans na zmianę wyroku. Dostałem karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą chciałbym odbyć w systemie dozoru elektronicznego. Kiedy powinienem złożyć wniosek, żeby uniknąć jakiegokolwiek pobytu w zakładzie karnym?

 

Wniosek o dozór elektroniczny należy złożyć jak najszybciej po uprawomocnieniu się wyroku skazującego na bezwzględną karę pozbawienia wolności lub postanowienia Sądu o zarządzeniu wykonania (odwieszeniu) kary pozbawienia wolności, która została orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

 

Wniosek o udzielenie przez Sąd zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można wysłać pocztą lub złożyć go osobiście w biurze podawczym Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania skazanego. Sąd rozpoznaje wniosek o dozór elektroniczny w okresie 30 dni.

 

Jednocześnie po uprawomocnieniu się wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności Sąd rozpoczyna wykonanie wyroku, które prowadzi do wydania nakazu stawiennictwa w zakładzie karnym. Należy pamiętać, że jeżeli Sąd Okręgowy odmówi zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, skazany może odwołać się od tej decyzji do Sądu Apelacyjnego. Rozpatrzenie zażalenia trwa przynajmniej kolejny 1 miesiąc.

 

Złożenie wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego ani wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny, nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności.

 

Im szybciej skazany złoży do Sądu wniosek o dozór elektroniczny, tym większe ma szanse, że zostanie on rozpoznany przed terminem stawienia się w zakładzie karnym. 

 

Złożenie wniosku o dozór elektroniczny po otrzymaniu wezwania do stawienia się w zakładzie karnym może postawić skazanego przed bardzo trudnym wyborem:

  • stawić się do więzienia i rozpocząć odbywanie kary pozbawienia wolności, gdy za kilka lub kilkanaście dni Sąd rozpozna wniosek o dozór i może udzielić zgody na odbycie kary poza zakładem karnym

  • nie stawić się w zakładzie karnym w wyznaczonym w wezwaniu dniu i poczekać na wolności na rozpoznanie wniosku

 

Jednakże nie stawienie się skazanego w zakładzie karnym do odbycia kary stwarza ryzyko, że wniosek zostanie oddalony, gdyż Sąd może ocenić, że uchylanie się od odbycia kary pozbawienia wolności świadczy o tym, że skazany nie będzie wypełniał obowiązków związanych z dozorem elektronicznym.

 

Na koniec dodam, że we wniosku warto podać nr telefonu komórkowego, dzięki czemu Sąd będzie mógł szybko zawiadomić skazanego telefonicznie o terminie posiedzenia lub konieczności uzupełnienia braków formalnych wniosku. Usprawni to działanie Sądu, a w konsekwencji przyspieszy rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny.

 

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

 

Wniosek o dozór elektroniczny

 

 

14 maja 2018

Kiedy należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI