forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Kwestia winy za rozkład pożycia małżeńskiego jako niezwykle wielowątkowa i budząca wątpliwości interpretacyjne była przedmiotem wielu orzeczeń sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Dokonując analizy licznego orzecznictwa w tym zakresie, w niniejszym artykule za pośrednictwem wybranych rozstrzygnięć sądowych wskażę zawinione przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego:

 

 1. zdrada małżeńska:

 

 • zdrada narusza normy moralne i jest przejawem rażącej nielojalności wobec współmałżonka. Małżonek dopuszczający się zdrady z reguły bywa uznawany winnym rozkładu pożycia” – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06 maja 1997 roku w sprawie o sygn. akt I CKN 86/97;
 • Strony zawierając małżeństwo zobowiązują się do wzajemnej pomocy i wierności (art. 23 k.r.o.). Naruszenie zasady wierności prowadzi więc do złamania danego słowa (…)” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 29/10;

 

 1. zmiana religii (wyznania):

 

 • „zmianę wyznania przez jednego z małżonków, zmianę wyznania dzieci bez akceptacji drugiego z małżonków, można uznać za zawinienie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, zwłaszcza gdy ze zmianą jest też związana zmiana tradycji rodzinnych i gdy powstała w związku z tym sytuacja ma wpływ na pożycie małżeńskie” - wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 lutego 1998 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 729/97;
 • „zmiana - w konkretnych okolicznościach - religii przez jednego z małżonków może być uznana za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego (art. 57 § 1 KRO)” - wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie o sygn. akt IV CK 609/03;

 

 1. odmowa współżycia fizycznego:

 

 • w katalogu zawinionych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego mieści się także odmowa jednego z małżonków utrzymywania współżycia fizycznego” – wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 28 stycznia 1999 roku w sprawie o sygn. akt III CKN 137/98;

 

 1. notoryczne zaniedbywanie przez żonę wychowywania małoletnich dzieci, połączone z bezczynnym trybem życia

 

 • notoryczne zaniedbywanie przez żonę wychowywania małoletnich dzieci, połączone z bezczynnym trybem życia, stanowić może powód do powstawania rozkładu pożycia małżeńskiego” - orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 1955 roku w sprawie o sygn. akt II Cr 1082/54;

 

 1. poniżanie przez męża godności osobistej żony:

 

 • „poniżanie przez męża godności osobistej żony, polegające na odmawianiu jej równego poziomu życia, póki nie pracowała zarobkowo oraz na szykanowaniu jej, gdy podjęła pracę, winno być uważane za ważną przyczynę powstania rozkładu pożycia małżeńskiego z winy męża” - orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1953 roku w sprawie o sygn. akt II C 2911/52;

 

 1. przemoc fizyczna:

 

 • „fakt ciężkiego pobicia powoda przez pozwaną uznany być musi za ważny powód rozkładu pożycia małżeńskiego stron zawiniony przez pozwaną” - orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 07 listopada 1950 roku w sprawie o sygn. akt C 262/50.

 

Podsumowując, jak wynika z orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w katalogu zawinionych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego znalazły się: zdrada małżeńska, zmiana religii (wyznania), odmowa współżycia fizycznego, notoryczne zaniedbywanie przez żonę wychowywania małoletnich dzieci, połączone z bezczynnym trybem życia, poniżanie przez męża godności osobistej żony, przemoc fizyczna.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

05 marca 2019

Kiedy małżonek może zostać uznany wyłącznie winnym za rozkład pożycia – przykłady zachowań

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI