forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów z art. 244 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

Zgodnie z art. 244 k.k. kierowca popełnia przestępstwo niezastosowania się do orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów, wówczas gdy zakaz prowadzenia pojazdów jest prawomocny, a kierowca pomimo tego nadal kieruje samochodem.

 

Co grozi za złamanie prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów?

 

Bardzo ważną zmianę w zakresie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego wprowadziła nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku, a mianowicie obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Innymi słowy kierowcy, który pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia samochodów, nie stosuje się do orzeczonego zakazu, grozi utrata prawa jazdy na okres od 1 roku do lat 15.

 

Ponadto Sąd orzeka wobec kierowcy karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przed nowelizacją Kodeksu karnego przestępstwo z art. 244 k.k. zagrożone było karą pozbawienia wolności do lat 3.

 

Należy wskazać, iż Sędziowie podchodzą do tego przestępstwa niezwykle poważnie, traktując je jako wyraz rażącego lekceważenia porządku prawnego, a tym samym brak szacunku dla Sądu. W konsekwencji kierowca musi się liczyć nawet z możliwością skazania go na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

 

Oczywiście popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego nie oznacza, iż Sąd obligatoryjnie orzeka karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd na podstawie art. 69 § 1 k.k. może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku, jeżeli sprawca w chwili popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary oraz zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

 

Jeżeli jednak kierowca był skazany na karę pozbawienia wolności (a skazanie nie uległo zatarciu w toku procesu), wówczas jedyną możliwością, aby Sąd nie orzekał kary bezwzględnego pozbawienia wolności jest zastosowanie przez Sąd art. 37a k.k., zgodnie z którym jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, Sąd może zamiast tej kary orzec karę grzywny albo karę ograniczenia wolności.

 

Natomiast w sytuacji gdy w toku procesu karnego skazanie za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. ulegnie zatarciu, wówczas kierowca będzie mógł ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jest to warunek konieczny, gdyż Sąd może umorzyć warunkowo postępowanie karne, tylko wobec osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu wobec kierowcy bądź jeżeli uzna, iż w sprawie brak jest przesłanek do odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

 

Przy wymiarze kary za przestępstwo złamania prawomocnego zakazu sądowego duże znaczenie ma dotychczasowy sposób życia kierowcy - posiadanie stałej pracy, utrzymywanie rodziny, a także jego karta karna. Ponadto Sąd bierze pod uwagę czy kierowca popełnił to przestępstwo po raz pierwszy czy też jest to kolejne złamanie prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów, a także jego zachowanie po popełnieniu zarzucanego mu przestępstwa.

 

Podsumowując popełnienie przez kierowcę przestępstwa złamania prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów z art. 244 k.k. nie oznacza, iż Sąd obligatoryjnie orzeka karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Jeżeli zachodzą podstawy wskazane w art. 69 § 1 k.k. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności. Sąd może również na podstawie art. 37a k.k. orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Natomiast w przypadku gdy skazanie w toku procesu ulegnie zatarciu, kierowca może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

21 września 2017

KARA ZA ZŁAMANIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI