forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, bezpłatne porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

aby dowiedzieć się więcej

kliknij

BEZPŁATNE PORADY

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Prowadzenie samochodu po alkoholu pomimo wcześniejszego prawomocnego skazania z art. 178a § 1 k.k. stanowi przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. Za ponowną jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości kierowcy grozi kara pozbawienia wolności 0d 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto kierującemu grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Kierowca działający w warunkach określonych w art. 178a § 4 k.k. naraża się na znacznie poważniejsze konsekwencje prawne, niż osoba niekarana za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego po alkoholu, gdyż osobie, która pierwszy raz popełniła przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 178a § 1 k.k., grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

 

W związku z powyższym pojawia się pytanie czy kierowca oskarżony o przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., w każdym przypadku zostanie skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna i zależy przede wszystkim od tego, na jaką karę sprawca przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. był uprzednio skazany.

 

W tym zakresie wskazać można na dwie sytuacje:

 

  1. W przypadku, gdy za poprzednio popełnione przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. kierowca został skazany na karę grzywny lub karę ograniczenia wolności, wówczas za nowe przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. Sąd zgodnie z art. 69 § 4 k.k może orzec wobec niego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania „jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach”. Ponadto należy wskazać, iż Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności, tylko w sytuacji gdy orzeczona względem sprawcy przestępstwa kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku (wynika to z art. 69 § 1 k.k.).

     

  2. Natomiast w sytuacji, gdy sprawca przestępstwa z art. 178a § 4 k.k., który uprzednio był skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a poprzednie skazanie nie uległo zatarciu w toku procesu, Sąd nie może ponownie orzec kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Innymi słowy, kierowcy skazanemu uprzednio za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. W takim przypadku jedyną możliwością, aby Sąd nie orzekał wobec nietrzeźwego kierowcy kary bezwzględnego więzienia, to zastosowanie przez Sąd art. 37a k.k., który mówi o tym, że jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą nieprzekraczającą 8 lat, Sąd może zamiast tek kary orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności.


 

Podsumowując należy wskazać, iż popełnienie przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. nie zawsze wiąże się z orzeczeniem przez Sąd kary bezwzględnego pozbawienia wolności, istnieje bowiem możliwość jej zawieszenia przy zaistnieniu okoliczności wskazanych w art. 69 k.k lub na podstawie art. 37a k.k.


 

Więcej na temat przestępstwa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. znajduje się w artykule: Ponownie kierowanie samochodem po alkoholu z art. 178a § 4 k.k.

 

13 października 2017

KARA ZA PRZESTĘPSTWO Z ART. 178A § 4 K.K.

© Copyright 2017 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

PŁOCK

 

Kancelaria Adwokacka w Płocku
ul. Stary Rynek 13

09-400 Płock 
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

KRAKÓW

 

Kancelaria Adwokacka w Krakowie
ul. ks.bp. W. Bandurskiego 66 lok.5

31-515 Kraków 
fil@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 577

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5, 02-916 Warszawa

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
tel./fax  22/ 629 00 36
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI

ŁÓDŹ

 

Kancelaria Adwokacka w Łodzi
ul. Sienkiewicza 59

90-009 Łódź
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549