forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Na czym polega odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

 

Dozór elektroniczny polega na odbyciu kary do 1 roku pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w miejscu zamieszkania osoby skazanej za przestępstwo.

 

Czy można w dozorze elektronicznym wykonać karę pozbawienia wolności dłuższą niż rok?

 

Według obowiązujących przepisów Kodeksu karnego Wykonawczego osoba skazana może odbyć w dozorze elektronicznym karę pozbawienia wolności orzeczoną w wyroku skazującym na okres do 1 roku.

 

Czy można w dozorze elektronicznym odbyć kilka kar pozbawienia wolności?

 

W dozorze elektronicznym można odbyć kilka orzeczonych i podlegających wykonaniu kar pozbawienia wolności pod warunkiem, że ich suma nie przekracza 1 roku.

 

Czy można odbyć w dozorze elektronicznym karę pozbawienia wolności dłuższą niż rok, jeśli skazany odbył już część kary w zakładzie karnym i pozostało mu do odsiedzenia mniej niż rok?

 

W dozorze elektronicznym można odbyć karę pozbawienia wolności orzeczoną w wymiarze do 1 roku. Nie ma tu znaczenia jaka kara pozostała skazanemu do odbycia. Jeśli zatem osoba skazana za przestępstwo na karę pozbawienia wolności dłuższą niż rok, np. na 1 rok i 3 miesiące odbyła już w zakładzie karnym 3 miesiące i pozostało jej do odbycia rok lub mniej niż rok to i tak nie można starać się o wykonanie pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym. Jak widzicie decydujące znaczenie ma wymiar kary orzeczonej przez Sąd w wyroku skazującym, a nie wymiar kary pozbawienia wolności pozostałej do odbycia.

 

Czy można wykonać w dozorze elektronicznym karę pozbawienia wolności orzeczoną w wyroku łącznym?

 

W systemie dozoru elektronicznego można odbyć kare pozbawienia wolności wymierzona skazanemu w wyroku łącznym pod warunkiem, że nie przekracza 1 roku.

 

Czy można się starać o odbycie w systemie dozoru elektronicznego kary pozbawienia wolności wymierzonej jako kara zastępcza za niezapłaconą grzywnę lub nieodrobione prace społeczne?

 

W systemie dozoru elektronicznego można odbyć zastępczą karę pozbawienia wolności wymierzoną za niezapłaconą karę grzywny czy niewykonaną karę ograniczenia wolności (prace społeczne), jeśli kara grzywny lub kara ograniczenia wolności zostały wymierzone za przestępstwo, a zastępcza kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku.

 

Czy weszły lub mają wejść w życie przepisy przewidujące możliwość odbycia w systemie dozoru elektronicznego kary pozbawienia wolności dłuższej od 1 roku.

 

Aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na odbycie w systemie dozoru elektronicznego kary pozbawienia wolności przekraczającej 1 rok. Co jakiś czas pojawiają się głosy, by zmienić Kodeks Karny Wykonawczy i umożliwić wykonanie kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego osobom skazanym na karę pozbawienia wolności dłuższa niż 1 rok, np. na półtora roku, a nawet 2 lata. Uważam to za bardzo dobry pomysł. Niestety nie zanosi się, by w najbliższym czasie taka nowelizacja Kodeksu karnego Wykonawczego się pojawiła.

 

Jakie obowiązki ma osoba skazana odbywająca karę w systemie dozoru elektronicznego?

 

Najważniejsze obowiązki osoby skazanej odbywającej karę pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym to:

 

  • obowiązek noszenia na nodze powyżej kostki bransolety elektronicznej – nadajnika, który kontroluje czy skazany przebywa w miejscu zamieszkania zgodnie z harmonogramem wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

  • obowiązek utrzymywania kontaktu z kuratorem sądowym nadzorującym wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

  • obowiązek przebywania w miejscu zamieszkania, w którym jest wykonywany dozór elektroniczny w godzinach określonych w postanowieniu Sądu o dozorze elektronicznym. Oznacza to, że poza miejscem zamieszkania osoba skazana może przebywać jedynie w godzinach wskazanych przez Sąd, np. w trakcie pracy od godziny 09.00 do 17.00. Okres ten nie może przekraczać 12 godzin na dobę.

  • wykonywanie innych obowiązków wskazanych przez Sąd w postanowieniu o dozorze elektronicznym, np. wykonywania pracy zarobkowej, łożenia na utrzymanie dzieci, powstrzymywania się od nadużywania alkoholu, powstrzymywania się od zażywania narkotyków

 

Jakie są zalety odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego?

 

Odbywając kare pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym skazany uniknie osadzenia w zakładzie karnym, to znaczy odbędzie wymierzoną mu karę pozbawienia wolności bez spędzenia ani jednego dnia w zakładzie karnym. Dzięki temu rozwiązaniu skazany nie spędzi bezsensownie 6, 8 miesięcy czy 1 roku orzeczonej kary pozbawienia wolności w więzieniu. Zamiast tego odbędzie karę pozbawienia wolności jednocześnie pracując lub prowadząc działalność gospodarczą, w dodatku bez rozłąki z rodziną.

 

Odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego wiąże się z niedogodnością noszenia na nodze powyżej kostki bransolety elektronicznej – nadajnika, za pomocą którego Sąd kontroluje czy skazany wypełnia obowiązek przebywania w określonym czasie w miejscu wskazanym w postanowieniu Sądu. Od razu mogę uspokoić – ta bransoleta przypomina zegarek i jest niewidoczna dla innych osób, gdyż jest noszona na nodze, a więc jest przykryta spodniami.


 

27 września 2017

KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI