forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Jazda samochodem bez uprawnień stanowi wykroczenie z art. 94 § 1 k.w. Zgodnie z art. 94 § 1 k.w. kierowca popełnia wykroczenie jazdy bez uprawnień, wówczas gdy prowadzi pojazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, nie mając do tego uprawnień. Wykroczenie jazdy bez uprawnień zagrożone jest karą grzywny. Ponadto zgodnie z art. 94 § 3 k.w. Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Jak wynika z art. 94 § 3 k.w. decyzja Sądu w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ma charakter fakultatywny. Innymi słowy, Sąd może, ale nie musi orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeżeli jednak Sąd uzna, iż okoliczności popełnionego wykroczenia uzasadniają orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wówczas Sąd na podstawie art. 29 § 1 k.w. wymierza zakaz na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Różnica pomiędzy jazdą bez uprawnień a jazdą pomimo cofniętych uprawnień

 

Jak zostało wskazane powyżej jazda samochodem bez uprawnień stanowi wykroczenie z art. 94 § 1 k.w. Innymi słowy, kierowca popełnia wykroczenie z art. 94 § 1 k.k., wówczas gdy prowadzi samochód, pomimo iż nigdy nie nabył uprawnień do poruszania się samochodami, do których kierowania wymagane jest posiadanie prawa jazdy danej kategorii.

 

Dla przykładu:

Jan Kowalski posiada wyłącznie prawo jazdy kat. B. Pomimo tego Jan Kowalski porusza się samochodem, do którego prowadzenia uprawnia posiadanie prawa jazdy kat. C, a Jan Kowalski nigdy nie nabył uprawnień na kat. C prawa jazdy. W związku z powyższym zachowanie Jana Kowalskiego wypełnia znamiona wykroczenia z art. 94 § 1 k.w.

 

Natomiast kierowca popełnia przestępstwo jazdy samochodem pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k., wówczas gdy prowadzi pojazd mechaniczny mimo decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z powyższym sprawcą tego przestępstwa może być wyłącznie kierowca, który w przeszłości posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami, jednakże uprawnienia te zostały mu cofnięte przez właściwy organ administracji publicznej.

 

Dla przykładu:

Jan Kowalski popełnił przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. Sąd uznał Jana Kowalskiego za winnego zarzucanego mu czynu i orzekł wobec niego m.in. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, do których prowadzenia uprawnia kat. B prawa jazdy na okres 3 lat. Po upływie orzeczonego zakazu prowadzenia samochodów, Jak Kowalski został skierowany na kontrolny egzamin na prawo jazdy. Jan Kowalski nie zdał egzaminu na prawo jazdy, dlatego też zostały mu cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B prawa jazdy. Pomimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami, Jan Kowalski nadal porusza się samochodem osobowym. W związku z powyższym zachowanie Jana Kowalskiego wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 180a k.k.

 

Za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu mimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k. kierowcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto kierowcy grozi utrata prawa jazdy na okres od 1 roku do lat 15. Więcej na temat jazdy samochodem pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k. znajduje się w artykułach: Prowadzenie pojazdu pomimo cofniętych uprawnień oraz Co grozi za jazdę samochodem pomimo cofniętych uprawnień?

 

Natomiast za popełnienie wykroczenia jazdy samochodem bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w. kierowcy grozi kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.


 

Jeżeli masz pytania, zadzwoń pod nr 697 053 659 lub

wyślij mail na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

 

03 października 2017

JAZDA SAMOCHODEM BEZ UPRAWNIEŃ

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI