forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W pierwszej kolejności pragnę zauważyć, że dość często ma miejsce sytuacja, w której małżonek niereprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, przykładowo adwokata, składa pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej do sądu niewłaściwego. Przykładem jest Bogdan Ch. – czytelnik poradnika, który wysłał następujące zapytanie: „Witam. Nazywam się Bogdan Ch. Tydzień temu wysłałem do Sądu Rejonowego w Legionowie pozew o ustanowienie pomiędzy mną a moją żoną rozdzielności majątkowej z powodu stałego stanu separacji faktycznej. Mam problem, bo nie jestem pewien, czy poprawnie ustaliłem właściwość miejscową Sądu. Chcę podkreślić, że wraz z żoną mieszkaliśmy przed jej odejściem w Legionowie. Moja żona klika lat temu przeniosła się do Pruszkowa, a ja zamieszkałem w Warszawie. Zastanawiam się zatem, czy pozew o rodzinność majątkową złożyłem do właściwego sądu. Jeżeli się pomyliłam, co wówczas mam zrobić? Muszę jeszcze raz złożyć pozew do sądu właściwego? Czekam z niecierpliwością na odpowiedź.

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż sądem wyłącznie właściwym do wytoczenia powództwa o ustanowienie pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej będzie sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Mając na uwadze niniejsze, ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania czytelnika poradnika i jego żony była nieruchomość położona w Legionowie, która to miejscowość znajduje się w okręgu właściwości Sądu Rejonowego w Legionowie. Jednakże, nie będzie to sąd właściwy do wytoczenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, gdyż żadne z małżonków nie ma aktualnie miejsca zamieszkania w okręgu wyżej wskazanego Sądu. Bogdan Ch. zamieszkuje w Warszawie, natomiast jego żona w Pruszkowie. W związku z tym, sądem właściwym do wytoczenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanej, to znaczy żony czytelnika poradnika – Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

 

W związku z tym co zrobi Sąd Rejonowy w Legionowie, który nie jest właściwy do rozpoznania przedmiotowej sprawy i czy czytelnik poradnika będzie zmuszony złożyć pozew raz jeszcze do sądu właściwego?

 

Odpowiedź znajduje się w art. 200 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, wedle którego: Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu (…)”. Swoją niewłaściwość sąd stwierdza postanowieniem, na które Stronie postępowania przysługuje zażalenie na podstawie art. 394 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Mając na uwadze powyższe, czytelnik poradnika nie będzie musiał ponownie składać pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej do sądu właściwego, tj. Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Sąd Rejonowy w Legionowie wyda postanowienie o stwierdzeniu swojej niewłaściwości i przekazaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Wskazać należy, że po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia, Sąd Rejonowy w Legionowie fizycznie przekaże akta sprawy z pozwem złożonym przez Bogdana Ch. do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

 

Nie sposób w tym miejscu nie nadmienić, że jeżeli sąd niewłaściwy dokona przed stwierdzeniem swojej niewłaściwości czynności procesowych, przykładowo doręczy odpis pozwu pozwanemu zobowiązując go do złożenia w wyznaczonym terminie odpowiedzi na pozew, czynności te pozostaną w mocy i nie zostaną powtórzone przez sąd właściwy, co wynika wprost z art. 200 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym: czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy”.

 

Podsumowując, jeżeli złożymy pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami do sądu niewłaściwego, sąd ten wyda postanowienie o stwierdzeniu swojej niewłaściwości i przekazaniu sprawy sądowi właściwemu. Tym samym, po uprawomocnieniu się orzeczenia, sąd niewłaściwy fizycznie przekaże sprawę o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami sądowi właściwemu, co oznacza, iż nie musimy ponownie składać pozwu do sądu właściwego.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

21 stycznia 2019

Jakie są skutki złożenia pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami do niewłaściwego Sądu?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI