forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Nierzadko małżonek, który nie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, przykładowo adwokata, składa pozew o rozwód do sądu niewłaściwego. Przykładem jest Marta K. – czytelniczka poradnika, która wysłała następujące zapytanie: „Szanowni Państwo. Tydzień temu złożyłam na biurze podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o rozwód. Mam problem, bo nie jestem pewna, czy poprawnie ustaliłam właściwość miejscową Sądu. Otóż, wraz z mężem mieszkaliśmy przed rozstaniem w Piasecznie. Po podjęciu decyzji o rozwodzie wyprowadziłam się do Wołomina, natomiast mój mąż przeniósł się do podwarszawskich Marek. Zastanawiam się zatem, czy pozew o rozwód złożyłam do właściwego sądu. Załóżmy, że się pomyliłam, co wtedy? Muszę jeszcze raz złożyć pozew do sądu właściwego? Z góry dziękuję za odpowiedź. Marta K.”

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż sądem wyłącznie właściwym do wytoczenia powództwa o rozwód będzie sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Mając na uwadze niniejsze, ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania czytelniczki poradnika i jej męża była nieruchomość położona w Piasecznie, która to miejscowość znajduje się w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. Jednakże, nie będzie to sąd właściwy do wytoczenia powództwa o rozwód, gdyż żadne z małżonków nie ma aktualnie miejsca zamieszkania w okręgu wyżej wskazanego Sądu. Marta K. zamieszkuje w Wołominie, natomiast jej mąż w podwarszawskich Marek. W związku z tym, sądem właściwym do wytoczenia powództwa o rozwód będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego, to znaczy męża czytelniczki poradnika – Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie.

 

W związku z tym co zrobi Sąd Okręgowy w Warszawie, który nie jest właściwy do rozpoznania przedmiotowej sprawy i czy czytelniczka poradnika będzie zmuszona złożyć pozew raz jeszcze do sądu właściwego?

 

Odpowiedź znajduje się w art. 200 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, wedle którego: Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu (…)”. Swoją niewłaściwość sąd stwierdza postanowieniem, na które Stronie postępowania przysługuje zażalenie na podstawie art. 394 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Mając na uwadze powyższe, czytelniczka poradnika nie będzie musiała ponownie składać pozwu o rozwód do sądu właściwego, tj. Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Sąd Okręgowy w Warszawie wyda postanowienie o stwierdzeniu swojej niewłaściwości i przekazaniu sprawy do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Wskazać należy, że po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia, Sąd Okręgowy w Warszawie fizycznie przekaże akta sprawy z pozwem złożonym przez Martę K. do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie.

 

Nie sposób w tym miejscu nie nadmienić, że jeżeli sąd niewłaściwy dokona przed stwierdzeniem swojej niewłaściwości czynności procesowych, przykładowo doręczy odpis pozwu pozwanemu zobowiązując go do złożenia w wyznaczonym terminie odpowiedzi na pozew, czynności te pozostaną w mocy i nie zostaną powtórzone przez sąd właściwy, co wynika wprost z art. 200 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym: czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy”.

 

Podsumowując, jeżeli złożymy pozew o rozwód do sądu niewłaściwego, sąd ten wyda postanowienie o stwierdzeniu swojej niewłaściwości i przekazaniu sprawy sądowi właściwemu. Tym samym, po uprawomocnieniu się orzeczenia, sąd niewłaściwy fizycznie przekaże sprawę o rozwód sądowi właściwemu, co oznacza, iż nie musimy ponownie składać pozwu o rozwód do sądu właściwego.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

23 stycznia 2019

Jakie są skutki złożenia pozwu o rozwód do niewłaściwego Sądu?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI