forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Każdy z małżonków może żądać, ażeby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże, samo żądanie małżonka nie wystarczy, gdyż aby móc rozwiązać małżeństwo przez rozwód, muszą zostać spełnione tzw. przesłanki pozytywne rozwodu, przy jednoczesnym braku wystąpienia przesłanek negatywnych rozwodu.

 

Co to za przesłanki?

 

Wedle art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:


„§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

 

Z treści wyżej zacytowanej normy prawnej możemy wyróżnić następujące przesłanki pozytywne rozwodu, to znaczy przesłanki, które muszą zaistnieć, aby Sąd orzekł rozwiązanie małżeństwa przez rozwód:

 

  1. pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego;

 

  1. rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter trwały.

 

 

Należy mieć na uwadze, iż pomimo wystąpienia w/w przesłanek, Sąd może oddalić powództwo o rozwód, z uwagi na wystąpienie w sprawie przesłanek negatywnych rozwodu, to znaczy takich, które uniemożliwiają rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, iż nie jest dopuszczalne orzeczenie rozwodu, jeżeli:

 

  1. wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;
  2. z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
  3. żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, chyba że odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż nawet pomimo wystąpienia kumulatywnie pozytywnych przesłanek rozwodu, w przypadku uznania przez Sąd, że zaistniała jedna z przesłanek negatywnych, przykładowo, jeżeli Sąd uzna, że rozwód będzie sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci Stron postępowania, powództwo o rozwód zostanie oddalone.

 

W związku z tym, zważywszy na istotne znaczenie przesłanek negatywnych rozwodu, zostały one pojedynczo omówione w artykułach zawartych w niniejszym dziale tematycznym poradnika.

 

Podsumowując, przesłanki rozwodu dzielimy na przesłanki pozytywne, które muszą wystąpić łącznie, aby Sąd mógł rozwiązać małżeństwo przez rozwód oraz na przesłanki negatywne – zaistnienie choćby jednej z nich uniemożliwia rozwiązanie małżeństwa przez rozwód i skutkuje oddaleniem powództwa.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

22 stycznia 2019

Jakie są przesłanki rozwodu?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI